ENDEFRRUPLNLSPIT

Jak dopadly ankety o studánkách a o informování o kulturních a jiných akcí?

Schránka důvěry 2006

Mnozí občané si už zvykli, že ve Frýdlantském zpravodaji, na webových stránkách města nebo přímo v ulicích Frýdlantu si Město zjišťuje názor občanů na určité záležitosti veřejného života. Anketní lístky je možné vhodit do Schránky důvěry na náměstí T. G. Masaryka. Výsledky jsou zpracovány a zveřejněny. Když se ankety zúčastní hodně respondentů, je její výsledek věrohodnější. Proto, vážení spoluobčané, hlasujete, pište, neváhejte projevit svůj názor, svoji připomínku. I Vy můžete ovlivnit život ve svém městě!

Jak dopadly frýdlantské studánky?

Ve Frýdlantě se nacházejí celkem tři lidové studánky, a to kašna Větrov, pramen Ledový mužíček pod splavem a studánka v Bezručově ulici. Město zajímalo, jak jsou tyto studánky využívány.

Dotazník pro vyplnění ankety mohli lidé naleznout ve Frýdlantském zpravodaji a vyplněný ho do 31. října 2007 odevzdat do Schránky důvěry, která se nachází na náměstí T. G. Masaryka. Z 800 dotazníků bylo odevzdáno však pouze a jen jednačtyřicet.

Další možnost hlasování byla prostřednictvím webových stránek města www.mesto-frydlant.cz, kterou využilo 84 občanů. Z toho si 31 % bere vodu pravidelně, 1 % si bere vodu občas, 10 % zřídka, 8 % vůbec, 27 % respondentů zná někoho, kdo si vodu bere a 23 % nezná nikoho, kdo by si ji bral.

Často se musí vystát fronta u studánky v Bezručově ulici, která z ankety vyšla jako nejvyužívanější. Druhá nejvíce užívaná studánka je Ledový mužíček a jako třetí skončila kašna Větrov.

Někteří občané využívají studánky již 15 let. Objevila se i stížnost na volné pobíhání domácí drůbeže, která znečišťuje okolí studánek.

Jak si přejete být informováni o kulturních akcích?

Město Frýdlant se dotazovalo svých občanů, jaký způsob informování je pro ně nejlepší. Na tuto anketu dohromady odpovědělo 103 osob, a to pomocí dotazníků přiložených ve Frýdlantském zpravodaji a na internetových stránkách.

Vybíralo se z osmi možností. Nejvíce chtějí být občané informováni na webových stránkách www.mesto-frydlant.cz v Akcích nebo v Aktualitách. Druhou nejčastější odpovědí byl způsob informování ve Frýdlantském zpravodaji. Ostatní zakroužkované možnosti jsou na tom procentuelně přibližně stejné, jedná se v průměru o 4 %.

Někdo by ocenil, kdyby městský rozhlas fungoval např. v Lužické ulici, dále byl lépe slyšet na více místech ve městě a hlášení bylo srozumitelné.

Informace ve zpravodaji jsou podle některých příliš stručné, někdy zpožděné, nejzajímavější věci pouze jednoduše zmíněny.

Věříme, že občasné ankety ve Frýdlantském zpravodaji i na webových stránkách budou užitečné pro chod města, protože mnohé problémy odhalí a mohou nastartovat i jejich řešení.

Frýdlant 16/11/07
Žaneta Pešková, praktikantka kanceláře úřadu

28.11.2007 7:42:09 | přečteno 1861x | Mgr. Alena Švejdová

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load