ENDEFRRUPLNLSPIT

Obvodní oddělení frýdlantské Policie ČR informuje

Nápad všech trestných činů na Frýdlantsku v roce 2006 činil 356 skutků, jejich objasněnost byla 68 %. Převládala majetková trestná činnost (vloupání do rekreačních objektů v přilehlých obcích, vloupání do restaurací, prodejen, krádeže osobních motorových vozidel a vloupání do nich). Trestnou činnost se daří objasňovat na 38 %, což je v rámci celé republiky i okresu na velmi dobré úrovni. Velmi dobře funguje vzájemná spolupráce mezi uniformovanou policií a policisty z detašovaného pracoviště Služby kriminální policie a vyšetřování Frýdlant. Kriminalisté mají velmi dobrou znalost prostředí, což je stěžejní při objasňování trestné činnosti

policie frydlant, obrázek se otevře v novém okněNápad přestupků v roce 2006 byl 318 skutků, jejich objasněnost byla 60 %.
Opět převládají majetkové přestupky (krádeže benzinu ze zaparkovaných vozidel, krádeže jízdních kol, drobné krádeže v prodejnách - Penny, krádeže mobilních telefonů na školách, hernách). Dále jsou to přestupky na úseku veřejného pořádku (fyzická napadení v restauracích a hernách, fyzická napadení mezi rodinnými příslušníky).

V této statistice však nejsou uvedeny přestupky na úseku dopravy. Za rok 2006 bylo evidováno 392 přestupků. V blokovém řízení byla uložena částka ve výši 259.950,- Kč, dalších 61 přestupků bylo odevzdáno k projednání na městský úřad (řízení vozidla po předchozím požití alkoholických nápojů, jízda bez zákonného pojištění vozidla).

Příklad objasněného trestného činu

Nakradené věci prodali - nyní však nemají věci ani peníze a …
Především peníze chtěla získat trojice mladíků, která se společně - ze 7. na 8. prosince 2006 - vydala krást na nádraží ČD ve Frýdlantu. Jak následně kriminalisté z Frýdlantu zjistili, odjela trojice vozidlem jednoho z nich na frýdlantské nádraží, kde se vloupali do vyřazeného vagónu, který slouží jako sklad náhradních dílů. Mladíci byli velmi aktivní, o čemž svědčí množství věcí, které ze skladu odcizili. Jednalo se o pět set kusů lamel, to samé množství mezikroužků a více jak dvacet kusů hřebenů. Tyto věci naložili do vozu, kterým přijeli a odvezli do jednoho frýdlantského hotelu, kde byl nejstarší z trojice - 27letý mladík z Novoborska - ubytován. Další den ráno už jen dokončili svůj záměr. Veškeré věci odvezli do výkupny železného šrotu mimo Frýdlant (ve frýdlantské totiž nepochodili), kde za ně obdrželi 1 660 korun. Odcizené věci měly hodnotu vyšší jak devatenáct tisíc korun. Trojice se však z peněz příliš dlouho neradovala. Jejich nezákonné jednání odhalili frýdlantští policisté, kteří zajistili jak kradené věci, tak i peníze, a věc předali kriminální policii.

Všichni mladíci ve věku 17, 19 a 27 let se budou zodpovídat z trestného činu krádeže a to na základě sdělení obvinění. O jejich vině a trestu rozhodně až soud.

Poděkování policie za správný přístup náleží pracovníkům sběren ve Frýdlantě, protože nepřijali surovinu z podezřelého zdroje!
(byla využita tisková zpráva nprap. Vlasty Suchánkové z OŘ PČR Liberec)

Policie radí občanům
Každý z nás se může stát obětí trestného činu jen díky své neopatrnosti. Policie ČR Frýdlant doporučuje, zejména z důvodu eliminace případů vloupání do vozidel, nedávat zlodějům šanci. Stačí jen dodržovat zásady bezpečnosti, abychom svým jednáním pachatelům trestnou činnost neusnadňovali.

„Nenechávejte proto prosím ve svých vozech tašky (třeba i prázdné), peněženky, mobilní telefony či jiné hodnotné věci, jakými je například elektronika. „Nevystavujte“ zbytečně své věci na sedačkách vozu a raději využijte k jejich uložení zavazadlového prostoru. Toto několikavteřinové opatření vám může ušetřit podstatně více času strávených případně na policejní služebně. Buďte proto opatrní a obezřetní,“ radí frýdlantští policisté.

Pozvánky na akce, poděkování atd.

I v roce 2007 bychom chtěli pokračovat ve zvyšování právního vědomí dětí a mládeže a to formou besední činnosti na školách, přednáškami v POSECu - kriminalita mládeže, toxi). Naším cílem je prohlubování spolupráce s výchovnými poradci a metodiky prevence na základních školách (výměna zkušeností s řešením záškoláctví, šikany, nealkoholové toxikomanie, drobné majetkové kriminality mládeže).

Děkujeme všem občanům, kteří navštěvují naši služebnu a dokáží s námi pohovořit i o věcech pro nás méně příjemných. Jsme schopni přijmout oprávněnou kritiku i reagovat na různé podněty a náměty. Skutečně tu jsme pro lidi, vždyť tu s nimi žijeme a chceme pomáhat řešit jejich problémy!

Všem čtenářům Frýdlantského zpravodaje a nejen jim, bych chtěl jménem všech policistů popřát s blížícím se jarem mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti jak v osobním, tak i pracovním životě. Rovněž bych jim chtěl popřát co nejméně problémů souvisejících s jejich životem, zdravím a majetkem.

Frýdlant 05/02/07

npor. Bc. Josef Košek,
vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Frýdlant, tel. 482 312 106

14.2.2007 12:42:17 | přečteno 4436x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load