ENDEFRRUPLNLSPIT

Komentovaly se výsledky průzkumu pocitu bezpečí

21 01 2015  09,jm,ilustr pocit bezpeci

Ve středu 21. ledna 2015 se v podvečerních hodinách sešla v zasedací místnosti radnice fokusní skupina, aby okomentovala výsledky průzkumu pocitu bezpečí, který ve Frýdlantě proběhl v říjnu a listopadu minulého roku.

Účast sice přislíbilo pět oslovených zástupců veřejnosti, ale dostavila se nakonec pouze jedna dáma. Na schůzku zavítala i čtvrtina městského zastupitelstva a jen tak se za vydatného přispění spolupracujících organizací – městského úřadu, Policie ČR a Městské policie Liberec - podařilo vysvětlit výsledky šetření. Účelem setkání bylo totiž najít důvody, proč respondenti mají nebo nemají v daných lokalitách města pocit bezpečí a navrhnout opatření, která by to změnila k lepšímu.

Našlo se hned několik vysvětlení:

 1. Ženy tvořily dvě třetiny respondentů a ženy jsou na pocit bezpečí citlivější než muži.

 2. V ulici ČSA a u kostela Nalezení Sv. Kříže je prostě tma a chmurno i ve dne, jsou tam podivná zákoutí a úzké průchozí prostory. Když tam navíc postává byť jen malá skupinka lidí, pocit bezpečí je opačný než na osvětleném, volném a přehledném prostranství.

 3. Lidé mají historicky nějakou negativní zkušenost nebo povědomost (např. jednou před čtyřmi lety tady někdo někoho napadl), kterou si předávají a bojí se na tomto místě z jakési setrvačnosti.

 4. Postávající skupiny mladistvých, kteří jsou třeba jen hluční, mohou už jen svou přítomností vzbuzovat obavy.

 5. Lidé sledují dennodenně v médiích senzační zprávy o tom, jak je svět nebezpečný, a předjímají pak nebezpečí všude.

Skupina navrhla nejméně pět opatření na zlepšení pocitu bezpečí ve městě:

 1. Riziková místa osvětlit a zpřehlednit.

 2. Rozšířit městský kamerový dohlížecí systém o další bod na křižovatce ul. Hejnická a ul. Fügnerova a tím pokrýt rizikovou lokalitu autobusového nádraží, OD Tesco a parkovišť u OD PENNY a LIDL.

 3. Více informovat o činnosti Policie ČR, účinně spolupracovat s veřejností.

 4. Znovu a více informovat o existenci městského kamerového dohlížecího systému a využít jeho preventivní účinek.

 5. Vytvářet příležitosti, kde a jak veřejnosti vysvětlovat bezpečnostní situaci ve městě, předcházet fámám.

21 01 2015  02 manager prevence aSEK, obrázek se otevře v novém okně
Mgr. Alena Švejdová (vlevo) jako manager prevence kriminality vedla jednání fokusní skupiny, sekretářka Jana Procházková byla v dvojroli zapisovatelky a zároveň občanky Frýdlantu - mladé maminky s malými dětmi

21 01 2015  05,jm,PCRaMPavrejnost, obrázek se otevře v novém okně

(zleva) vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR ve Frýdlantě npor. Bc. Josef Kepr, strážník městské policie František Kloz, vedoucí oddělení hlídkové služby MP Liberec Jaroslav Kouba a paní Šárka Lajdová, která zastupovala veřejnost, byli v práci skupiny nejaktivnější

Dvouhodinová práce fokusní skupiny bude zapracována do bezpečnostní analýzy a ovlivní aktualizaci současné a přípravu budoucí koncepce prevence kriminality města Frýdlant. Oba dokumenty budou předloženy radním a zastupitelům města a pak s nimi bude seznámena veřejnost na webových stránkách www.mesto-frydlant.cz
Fokusní skupina potvrdila záměr města požádat odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR o dotaci z Programu prevence kriminality r. 2015 na rozšíření svého kamerového systému.

IMG 4661, obrázek se otevře v novém okně

Foto: rizikové místo u kostela, archiv MěÚ, ostatní foto Jan Mráz
Frýdlant 21/01/2015
Mgr. Alena Švejdová, manager prevence kriminality města Frýdlant, tel. 482 464 066,  728 406 154


21.1.2015 20:08:18 - aktualizováno 22.1.2015 10:29:26 | přečteno 1167x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load