ENDEFRRUPLNLSPIT

Na co si musejí dát řidiči během jízdy pozor

znak MP Frýdlant

V minulém měsíci jsme připomněli pravidla pro stání a zastavení s vozidlem. V tomto článku se budeme zabývat pravidly, které trápí řidiče během jízdy.

Řidiči, s výjimkou řidičů, kteří řídí během svého povolání, a zaměstnavatel je pravidelně posílá na školení řidičů, nejsou pravidelně seznamováni se změnami pravidel silničního provozu. Seznamují se s nimi samostatně pomocí informací v médiích, anebo při komunikaci se známými. Vesměs však sousta řidičů jezdí po paměti a nové předpisy nereflektuje.

Některá nová značení nám přitom dávají povinnosti, jiné nám pomáhají předejít nehodě. A právě tyto dva druhy značek si představíme. Opět se v článku budeme zabývat především těmi značkami, které jsou na Frýdlantsku.

Obytná zóna

- Obytná zóna je určena pro chodce a cyklisty.
- Do obytné zóny mohou vjíždět vozidla, maximální povolená rychlost je však 20 km/h.
- Parkování je dovoleno jen na vyznačených parkovištích.
- V obytné zóně je možné si hrát i na silnici.
- Při vyjíždění z obytné zóny dává řidič vždy přednost vozidlům jedoucím z pravé i levé strany

imgresize, obrázek se otevře v novém okně

Pěší zóna

- Pěší zóna je určena hlavně chodcům. Můžou se zde pohybovat po celé šířce ulice
- V pěší zóně mohou jet na kole pouze děti do 9 let (stejně jako na chodníku)
- Pokud je v dolní části značky „Pěší zóna“ nakresleno kolo, mohou do pěší zóny vjíždět i cyklisté, popřípadě jiná uvedená vozidla
- Chodci mají vždy přednost před ostatními účastníky silničního provozu
- Maximální povolená rychlost vozidel je 20 km/h a vozidla nesmí ohrozit chodce. V případě nutnosti musí i zastavit
- Chodci však musí vozidlům umožnit jízdu
- Při vyjíždění z obytné zóny dává řidič vždy přednost vozidlům jedoucím z pravé i levé strany

IZ6a, obrázek se otevře v novém okně

Směrový sloupek

Každý řidič ví, že na křižovatce bez dopravního značení platí přednost zprava. Již ale ne každý řidič ví, že pokud vyjíždí z místa ležícího mimo pozemní komunikaci (např. lesní a účelová komunikace), je povinen dát přednost všem vozidlům, tj. jedoucím zprava, zleva nebo vozidlům jedoucím proti a odbočujícím vlevo.  Jak ale řidiči poznají, že se nacházejí na účelové komunikaci? Poznají to právě podle těchto červených sloupků a řidiči jedoucí po pozemní komunikaci díky tomu vědí, že na ulici je vyústění lesní nebo účelové komunikace, můžou se sem napojovat vozidla, která jsou pomalu jedoucí nebo budou mít u napojení špatný výhled.

Směrový sloupek červený levý, obrázek se otevře v novém okně

Žluté zkřížené čáry

Na všech křižovatkách platí pravidlo, že pokud křižovatkou řidič nemůže projet a bude nucen zastavit v křižovatce, tak do křižovatky nevjíždí, aby nedošlo k jejímu ucpání stojícími vozidly. V místech, kde je toto pravidlo často porušováno, a dochází k znemožnění průjezdu křižovatkou, nebo v místech, kde je napojení výjezdu složek IZS, jsou pro zvýraznění umístěny tyto kříže.

stažený soubor, obrázek se otevře v novém okně

Zimní výbava / sněhové řetězy

Pokud se řidič setká s dopravní značkou “zimní výbava” nesmí za tuto značku jet bez zimních pneumatik a to bez ohledu na stav vozovky nebo aktuální teplotu vzduchu, či předpověď počasí. Pokud se řidič setká s dopravní značkou “sněhové řetězy” je povinen v označeném úseku tyto řetězy užít a to nejméně na dvou hnaných kolech.

ViewImage, obrázek se otevře v novém okně
Směrový sloupek modrý

Pokud se řidič setká s modrým směrovým sloupkem, měl by zbystřit, neboť tento sloupek označuje místo, kde dochází k častému namrzání vozovky. Je tedy umisťován na mosty, mostky, propustky, do údolí a zkrátka do všech míst, kde dochází pravidelně a leckdy neočekávaně k namrzání vozovky.

Směrový sloupek modrý levý, obrázek se otevře v novém okně

Směrový sloupek zelený

Bílá čára není zeď. Toto pravidlo se vžilo do běžného způsobu řízení tolika řidičů, že se dnes na spoustě míst můžete setkat s doplněním bílé čáry souvislé nebo bílé čáry šikmé o zelený směrový sloupek. Tento sloupek má především za úkol udržet řidiče v té části komunikace, která z důvodu bezpečnosti všech účastníků provozu je jim určena.

stažený soubor, obrázek se otevře v novém okně

A jak je to za jízdy se světly?

Obrysová světla

Používejte je, pokud s vozidlem stojíte a vysazujete, spolucestující nebo vykládáte zavazadla. Vozidlo je osvětlené a ostatní řidiči vědí, že zde vaše vozidlo stojí a nejspíš je kolem něj pohyb, ale nejsou oslněni vašimi světly a nehrozí tak například situace, kdy oslněný řidič přehlédne člověka pohybujícího se kolem stojícího auta. Obrysová světla se používají také při stání na železničním přejezdu, nebo pokud stojíte v koloně u kyvadlového provozu, abyste neoslňovali vozidla jedoucí proti vám.

kontrolka obrysova svetla, obrázek se otevře v novém okně

Potkávací světla

Jste za jízdy povinni je použít vždy, bez ohledu na denní dobu, mohou být nahrazena denním svícením. Ale pozor: u vozidel, která nejsou vybavena automatickým rozsvícením světel podle intenzity světla, nebo při jízdě po mokré vozovce, která vytváří vodní mlhu, jenž vás zakryje, přestože senzor pro rozsvícení zadních světel nezaregistruje snížení světelnosti, je nutné potkávací světla rozsvítit. Vaše vozidlo v tu chvíli není ze zadní strany nijak označené!

kontrolka potkavaci svetla, obrázek se otevře v novém okně

Světla do mlhy

Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.

V praxi to znamená, že pokud vlivem snížení viditelnosti obtížně nebo vůbec nevidíte vozidla před sebou, můžete rozsvítit přední mlhová světla a musíte rozsvítit zadní mlhová světla. Pozor, platí pravidlo, že stejně jako u výstražných světel, které jste povinni rozsvítit, pokud dorazíte ke koloně vozidel a zhasnout pokud za vámi již stojí jiné vozidlo, tak i zadní mlhové světlo zhasnete, pokud za Vámi soustavně jede jiné vozidlo, aby nedocházelo k oslňování jeho řidiče.

f1858cc2 6f20 4827 9a78 bf7fb548a393 Renaldas Carverticalicons 23, obrázek se otevře v novém okně
Doufáme, že naše články jsou pro Vás přínosné. V případě podnětů pro další články nás můžete kontaktovat na facebookových stránkách Městské policie Frýdlant, na emailu petr.santavy@mu-frydlant.cz nebo osobně na služebně MP Frýdlant na adrese Náměstí T. G. Masaryka 99, Frýdlant.

Bc. Petr Šantavý
velitel
Městská policie Frýdlant


23.3.2023 7:26:53 | přečteno 489x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load