ENDEFRRUPLNLSPIT

Mimořádné události, které mohou vzniknout na území ORP Frýdlant

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin. Tyto stránky obsahují některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.

S jakými událostmi se můžeme setkat na území ORP Frýdlant:

 • extrémní situace způsobené rozmary počasí (kalamitní výskyt sněhových srážek, námrazová kalamita, katastrofální sucho, vichřice a polomy);
 • záplavy a povodně, protržení hráze rybníka, ohrožení ledovými bariérami;
 • sesuv půdy;
 • onemocnění většího počtu osob, epidemie;
 • hromadné nákazy zvířat;
 • požáry, lesní požáry;
 • výbuch (únik plynu, čerpadla pohonných hmot, destrukce budov);
 • provozní havárie s únikem nebezpečných látek;
 • dopravní nehody s kombinovaným účinkem;
 • ropné havárie;
 • únik nebezpečných škodlivin do ovzduší;
 • železniční neštěstí, pád letadla;
 • přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu tepla, rozpad telekomunikační a informační sítě;


Zjistí-li někdo, že hrozí, nebo již vznikla mimořádná událost, je povinností každého občana tuto skutečnost ihned oznámit.

10.3.2014 10:53:49 | přečteno 1410x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load