ENDEFRRUPLNLSPIT

Krizový štáb obce s rozšířenou působností

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Frýdlant je pracovním orgánem zřizovatele pro řešení krizových situací.

Předsedou krizového štábu obce s rozšířenou působností  je starosta obce s rozšířenou působností Frýdlant, který jmenuje členy krizového štábu obce s rozšířenou působností.

Složení krizového štábu obce s rozšířenou působností

Členy krizového štábu obce s rozšířenou působností jsou

a) členové příslušné bezpečnostní rady,

b) členové příslušné stálé pracovní skupiny.

Členy stálé pracovní skupiny jsou 

a) tajemník krizového štábu,

b) pracovníci obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

c) zástupci základních složek integrovaného záchranného systému11) a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.

Obsah činnosti krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností

Krizový štáb obce s rozšířenou působností svolává starosta obce s rozšířenou působností v případě, že : 

a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti  orgánu krizového řízení,

b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část,

c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,

d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,12)

e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému, nebo

f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenech a) až e).


Krizový štáb obce s rozšířenou působností projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi obce s rozšířenou působností, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a stálé pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností (dále jen„stálá pracovní skupina“).

Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací12) jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového štábu, jehož je součástí.

10.3.2014 10:31:01 | přečteno 1394x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load