ENDEFRRUPLNLSPIT

Krizové stavy

Krizový stav je vyhlašován zákonnými postupy stanovenými orgány na určitém území k řešení krizové situace.

 

NázevNorma - zákon Vyhlašující orgán Důvod Území Doba trvání 
Stav nebezpečíZákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 3Hejtman kraje, primátor hl.m. PrahyJsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS.- pro území  kraje nebo jeho částnejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)
Nouzový stavÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 5 a 6Vláda (předseda vlády) V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. - celý stát
- omezené území státu
nejdéle 30 dnů (prodloužení se souhlasem Poslanecké sněmovny) 
Stav ohrožení státuÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 7Parlament na návrh vládyJe-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. - celý stát
- omezené území státu
není omezeno
Válečný stavÚZ č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43
ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2
Parlament Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. - celý stát není omezeno

Poznámka : 

Nevojenské krizové stavy
Vojenské krizové stavy 


10.3.2014 10:33:56 | přečteno 1105x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load