ENDEFRRUPLNLSPIT

Únik škodlivé látky do ovzduší

unik

Různé nebezpečné látky se chovají odlišně v závislosti na skupenství a prostředí, ve kterém uniknou. K úniku nebezpečné látky (př. čpavku, chloru atd.) do prostředí může dojít chybou obsluhy, poruchou technologie výroby, při skladování nebo při přepravě.

Obecné zásady:

  • opusťte ohrožený prostor kolmo na směr větru, není-li to možné, vstupte do nejbližší budovy – pokud to je možné druhé a vyšší poschodí;
  • zavřete a všemi vhodnými prostředky utěsněte okna, dveře a ostatní otvory (utěsnit veškerou ventilaci, větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky a také sebemenší otvory jako jsou klíčové dírky, otvory na poštu apod.), vypněte klimatizaci;
  • zabezpečte si poslech regionálních rozhlasových stanic: RCL – 101,4 FM, ČR SEVER – 91,3 FM, 97,4 FM. Zde se dozvíte, co se stalo a co máte dělat. Dávejte pozor na hlášení městského rozhlasu, radiovozů nebo megafonů;
  • připravte si roušku (několikrát přeloženou tkaninu – nejlépe froté) namočenou ve vodě a při úniku škodlivin si ji přiložte k ústům a nosu;
  • při svědění na některých místech těla si tyto omyjte a otřete do sucha, oděv si podle možností vyměňte;
  • o situaci informujte sousedy.
10.3.2014 11:48:11 | přečteno 1468x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load