ENDEFRRUPLNLSPIT

Požáry

pozary

Jeden z ničivých živlů, které vznikají v řadě případů z důvodu nedbalosti, porušováním požárně bezpečnostních předpisů, nesprávnou manipulací s otevřeným ohněm, neopatrnosti nebo úmyslu člověka.


Obecné zásady:

  • každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob;
  • uhasit požár, jestli je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření;
  • ohlásit neprodleně na určeném místě – volejte linku 150 (Hasičský záchranný sbor, ohlašovna požáru apod.);
  • zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud !!!
  • vyneste předměty, které působením požáru mohou zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch a zvýšit škodlivost;
  • do příjezdu hasičů je každý povinen podle svých možností a rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat,
  • poskytnout osobní pomoc jednotce hasičů na výzvu velitele zásahu.

Pamatujte, že záleží na každém, jak se zachová a jak bude rozhodný. Svým postojem je mnohdy schopen zabránit vyšším škodám nebo případným ztrátám na životech spoluobčanů.

10.3.2014 11:46:01 | přečteno 1213x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load