ENDEFRRUPLNLSPIT

Obecné zásady vyrozumění a varování

sirena

 Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu, a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:

  • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška krajského nebo obecního úřadu apod.).
  • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
  • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.
  • NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
  • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
  • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
  • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
  • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy.

Zazní-li siréna- nepodceňujte riziko!!!

Když zazní siréna, znamená to vždy nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí.
Akustické zkoušky sirén jsou vždy oznamovány předem v hromadných informačních prostředcích. Provádí se zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin.

VAROVNÝ SIGNÁL

Signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“  

Na území České republiky byl zaveden jediný varovný signál pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin.

Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku mimořádných událostí - živelní pohromy (např. povodeň, sněhová kalamita, větrná smršť), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (např. havárie v chemickém závodě, ve skladu chemikálií, ropná havárie), či jiné mimořádné události (např. teroristický čin, sabotáž, žhářství).

Sirény mohou být použity podle potřeby místně nebo na území kraje i na území celého státu.

Signál „ ZKOUŠKA SIRÉN“  - není varovným signálem pro obyvatelstvo

Ověřování provozuschopnosti sirén se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin akustickou zkouškou sirén (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).

Signál „POŽÁRNÍ POPLACH“ - není varovným signálem pro obyvatelstvo

Je 1x přerušený tón sirény po dobu 1 minuty. Vyhlašuje se ke svolání  jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah.10.3.2014 10:56:29 | přečteno 1373x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load