ENDEFRRUPLNLSPIT

Co dělat v konkrétní mimořádné situaci :


Obecné zásady vyrozumění a varování

sirena
10.3.2014 10:56:29 | přečteno 1345x | Roman Műller | Celý článek
 

Povodně a záplavy

povoden

Povodeň je mimořádná událost, při které se následkem dešťů, táním sněhu a ledové kry nebo náhlým uvolněním překážky ve vodním toku, zvětší průtok vody a zvedne hladinu tak, že se voda z koryt vylévá a zaplavuje okolní území, kterou rozlišujeme jako přirozenou povodeň. Totéž může způsobit i zvláštní povodně (protržení hráze rybníka, sesuv svahu během dešťů..).  Rychlost vzniku povodně závisí na mnoha faktorech a varování není vždy možné.

10.3.2014 10:59:45 - aktualizováno 17.4.2014 13:29:57 | přečteno 2055x | Roman Műller | Celý článek
 

Větrná smršť, vichřice

vichrice

Větrná smršť (případně jen smršť) je lidové označení pro prudké zesílení větru, které má za následek hmotné škody.

Vichřice – jedná se o dlouhodobější atmosférický jev na rozsáhlém území, většinou spojený se změnou tlaku a přechodem atmosférické fronty. Intenzita se udává v metrech za sekundu – vichřice od 25 m/s (90 km/h). Nebezpečí spočívá kromě výše uvedeného  také v možném dlouhodobějším výpadku el. energie, přerušení dopravních komunikací a podobně. 

10.3.2014 11:44:31 | přečteno 1700x | Roman Műller | Celý článek
 

Požáry

pozary

Jeden z ničivých živlů, které vznikají v řadě případů z důvodu nedbalosti, porušováním požárně bezpečnostních předpisů, nesprávnou manipulací s otevřeným ohněm, neopatrnosti nebo úmyslu člověka.


10.3.2014 11:46:01 | přečteno 1185x | Roman Műller | Celý článek
 

Únik škodlivé látky do ovzduší

unik

Různé nebezpečné látky se chovají odlišně v závislosti na skupenství a prostředí, ve kterém uniknou. K úniku nebezpečné látky (př. čpavku, chloru atd.) do prostředí může dojít chybou obsluhy, poruchou technologie výroby, při skladování nebo při přepravě.

10.3.2014 11:48:11 | přečteno 1468x | Roman Műller | Celý článek
 

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla

K bezprostřední ochraně před účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla.

10.3.2014 13:04:40 | přečteno 1042x | Roman Műller | Celý článek
 

Evakuace

evakuace

Evakuace se vyhlašuje za účelem přemístění osob, zvířat a majetku z oblasti vážného ohrožení jejich života a zdraví do míst zajištěné ochrany a nouzového přežití. Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působností pro svůj správní obvod ORP a hejtman kraje pro část území svého kraje.

10.3.2014 13:08:33 | přečteno 1837x | Roman Műller | Celý článek
 

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu

huep

V případě vyhlášení evakuace, ať už se nacházíte doma, v kanceláři nebo nákupním středisku, je důležité vědět, co udělat před odchodem a jak se chovat při opuštění objektu. 

10.3.2014 13:12:43 | přečteno 1270x | Roman Műller | Celý článek
 
1
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load