ENDEFRRUPLNLSPIT

Bezpečnost

Nejnovější články k tématu jsou níže.

Jinak využijte levé menu. Kliknutím se dostanete dál.

Ztráty a nálezy nově a jinak

nalezane veci

Ztratili jste něco ve Frýdlantě ? Nebo naopak jste něco našli? V těchto věcech se obracejte na podatelnu MěÚ Frýdlant - radnice, č. dveří 2, tel. 488 886 111. Možná budete mít štěstí a zrovna tu vaši věc někdo našel a poctivě odevzdal.

Agendu Ztráty a nálezy upravuje zákon č. 89/2012 Sb., tzv. nový občanský zákoník v § 1051 až § 1065. Nově se vysvětlují pojmy a postupy, co kdy, kde a jak udělat.

Co je nález?
Nalezená věc neznamená opuštěná a proto, kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.
Za nález se nepovažuje věc položená u popelnice, kterou zjevně někdo vyhodil. Nález je věc, kterou očividně může někdo postrádat. Např. klíče, peněženka, dokumenty, kreditní a jiné karty, brýle, zlatý řetízek apod.

Co s takovým nálezem dělat?
Nalezenou věc, u které poznáte, komu patří, např. peněženka s fotografiemi vnoučat vašeho souseda, apod., musíte dle "Nového občanského zákoníku" § 1052 odevzdat přímo majiteli. Nález věci, kde nelze určit majitele, se oznámí obci na příslušném místě nejpozději do 3 dnů.

Nalezené osobní doklady, bankovní karty, průkazky pojišťoven apod. se úřední cestou neprodleně předávají příslušným institucím, které doklad vydaly.

Dle § 1057 patří předměty, ke kterým se majitel nepřihlásí do jednoho roku, nálezci jako poctivému držiteli. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Ilustrační foto: archiv MěÚ
Frýdlant 23.01. 2017, aktualizace 09/11/2017
Irena Krišalová, podatelna MěÚ, tel. 488 886 111

12.9.2007 10:57:46 - aktualizováno 29.8.2022 13:13:03 | přečteno 25127x | příspěvků: 10 | Irena Krišalová | Celý článek
 

Městská policie Frýdlant

frydlant znak 2007 maly

Od 2. dubna 2012 do 31. prosince 2021 působila na území města Frýdlant Městská policie Liberec. Dělo se tak na základě veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Frýdlant a Statutárním městem Liberec, která byla sice několikrát  prodloužena, ale k 31. prosinci 2021 skončila.

Město Frýdlant usnesením Zastupitelstva města Frýdlant č. 435/2021 z 10. listopadu 2021 vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2021, kterou zřizuje svou městskou policii s účinností od 1. ledna 2022. V současné době pokračují přípravné práce.

3.1.2022 12:09:22 - aktualizováno 14.3.2022 9:18:59 | přečteno 28698x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Prevence kriminality

2015 10 22 MKDS cedule a nalepky (2)
Manažerem prevence kriminality města Frýdlant je Mgr. Alena Švejdová, vedoucí odboru kanceláře úřadu, tel. 488 886 500, 728 406 154, e-mail: alena.svejdova@mu-frydlant.cz
1.3.2007 0:18:01 - aktualizováno 5.1.2022 17:56:00 | přečteno 16050x | Roman Műller | Celý článek
 

Zabezpečte se, mějte bezpečný domov

prokople dvere 1

Pokud se chcete komplexně seznámit s tématikou zabezpečení budov před vloupáním a krádežemi, tak vhodnou příležitostí je 23. září 2021 odborný seminář v Praze. Dozvíte se například, že na zabezpečení domova je nejlepší pamatovat už při jeho stavbě. Pozvánku na bezplatný seminář najdete zde. (aš)
Foto: archiv MP LBC

8.9.2021 12:51:58 | přečteno 509x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Dejte si pozor na podvodníky! Vykrádají bankovní účty!

Policie ČR, střecha vozu, autor: PČR

Policie ČR varuje širokou veřejnost před podvodným jednáním pachatelů trestné činnosti, kteří zcizují finanční prostředky z bankovních účtů osob. (PČR)

22.6.2021 8:35:30 | přečteno 1069x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Evropský den proti vloupání 2021 je letos ve středu 16. června

policie

V rámci Evropského dne proti vloupání do obydlí (https://eucpn.org/focus-day), který letos připadá na středu 16. června, je dobré si připomenout základní pravidla zabezpečení objektů, a to z těchto důvodů:

11.6.2021 12:26:55 | přečteno 1130x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Anketa na pocit bezpečí ve Frýdlantu 2021

vuz MP na namesti  maly orez

Kvůli plánování aktivit v oblasti prevence kriminality si Město Frýdlant potřebuje zjistit, zda se obyvatelé a návštěvníci Frýdlantu ve městě cítí bezpečně. V lednu 2021 proto vyhlašuje Anketu na pocit bezpečí ve Frýdlantu.

21.1.2021 13:04:29 - aktualizováno 21.1.2021 13:07:47 | přečteno 1419x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Ministerstvo vnitra poskytuje v oblasti prevence kriminality spoustu informací

prevence

Ano, je tomu tak. Níže jsou odkazy na konference, diskuse a případně i osvětové materiály k různým tématům prevence kriminality. Velký důraz je kladen na nástrahy online prostředí a kybernetickou bezpečnost.

Frýdlant 06/01/2021


6.1.2021 13:04:07 | přečteno 626x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Kradený skútr nalezen - za řidítky jeho majitel

skutr
Spolupráci zainteresovaných lze ještě zdokonalovat.
2.4.2020 8:21:57 | přečteno 717x | daniela.buskova | Celý článek
 

Omezení služeb Městské policie Liberec ve Frýdlantu

vuz MP na namesti  maly

Od dubna 2020 dojde ke změně v režimu působení Městské policie Liberec ve Frýdlantu. Nově budou služby zredukovány na polovinu.

27.3.2020 11:31:26 | přečteno 725x | daniela.buskova | Celý článek
 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load