ENDEFRRUPLNLSPIT

Bezpečnost

Nejnovější články k tématu jsou níže.

Jinak využijte levé menu. Kliknutím se dostanete dál.

Ztráty a nálezy nově a jinak

nalezane veci

Ztratili jste něco ve Frýdlantě ? Nebo naopak jste něco našli? V těchto věcech se obracejte na podatelnu MěÚ Frýdlant - radnice, č. dveří 2, tel. 488 886 111. Možná budete mít štěstí a zrovna tu vaši věc někdo našel a poctivě odevzdal.

Agendu Ztráty a nálezy upravuje zákon č. 89/2012 Sb., tzv. nový občanský zákoník v § 1051 až § 1065. Nově se vysvětlují pojmy a postupy, co kdy, kde a jak udělat.

Co je nález?
Nalezená věc neznamená opuštěná a proto, kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.
Za nález se nepovažuje věc položená u popelnice, kterou zjevně někdo vyhodil. Nález je věc, kterou očividně může někdo postrádat. Např. klíče, peněženka, dokumenty, kreditní a jiné karty, brýle, zlatý řetízek apod.

Co s takovým nálezem dělat?
Nalezenou věc, u které poznáte, komu patří, např. peněženka s fotografiemi vnoučat vašeho souseda, apod., musíte dle "Nového občanského zákoníku" § 1052 odevzdat přímo majiteli. Nález věci, kde nelze určit majitele, se oznámí obci na příslušném místě nejpozději do 3 dnů.

Nalezené osobní doklady, bankovní karty, průkazky pojišťoven apod. se úřední cestou neprodleně předávají příslušným institucím, které doklad vydaly.

Dle § 1057 patří předměty, ke kterým se majitel nepřihlásí do jednoho roku, nálezci jako poctivému držiteli. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Ilustrační foto: archiv MěÚ
Frýdlant 23.01. 2017, aktualizace 09/11/2017
Irena Krišalová, podatelna MěÚ, tel. 488 886 111

12.9.2007 10:57:46 - aktualizováno 20.9.2023 16:10:48 | přečteno 28539x | příspěvků: 10 | Irena Krišalová | Celý článek
 

Prevence kriminality

2015 10 22 MKDS cedule a nalepky (2)
Manažerem prevence kriminality města Frýdlant je Mgr. Alena Švejdová, vedoucí odboru kanceláře úřadu, tel. 488 886 500, 728 406 154, e-mail: alena.svejdova@mu-frydlant.cz
1.3.2007 0:18:01 - aktualizováno 10.5.2023 7:52:18 | přečteno 17074x | Roman Műller | Celý článek
 

Aby byl chov zvířat radostí, ne stresem (i pro ostatní)

květen obr 3

Řada lidí si svůj život a domov ráda zpestří domácím “mazlíčkem”. Ať už se jedná o psa, kočku, želvu, hada, kozu, ovci, koně, králíka či jiné zvíře, chováme je proto, aby bylo s námi a dělalo nám radost, nebo jako užitkové zvíře pro nějaký zisk. V momentě, kdy se naší nepozorností nebo zvířecím důvtipem zvíře dostane mimo kontrolu majitele, následuje zpravidla strach o zvíře a zvláště u exotických zvířat (pavouci, hadi apod.) i velký strach těch, kteří toto zatoulané zvíře naleznou. V článku níže najdete způsob, jak svého domácího mazlíčka ve Frýdlantu zavést do databáze městské policie Frýdlant, díky čemuž budou strážníci v případě nálezu zvířete vědět, kdo je jeho majitelem a komu zvíře předat. 

24.4.2023 14:14:10 | přečteno 534x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Na co si musejí dát řidiči během jízdy pozor

znak MP Frýdlant

V minulém měsíci jsme připomněli pravidla pro stání a zastavení s vozidlem. V tomto článku se budeme zabývat pravidly, které trápí řidiče během jízdy.

23.3.2023 7:26:53 | přečteno 604x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant

hasiči výjezd 2

Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant
Okružní 1378
Frýdlant 464 01

23.2.2023 13:29:01 | přečteno 976x | Roman Műller | Celý článek
 

Jaké dopravní značení trápí řidiče ve Frýdlantu?

stažený soubor (1)

Městská policie Frýdlant působí v ulicích města aktivně od 1. 6. 2022. Během této doby řešila již mnoho přestupků způsobených řidiči. Řidiči ve Frýdlantu během jízdy porušují dopravní značky, jako je „stůj, dej přednost v jízdě“, nebo „zákaz vjezdu do jednosměrné ulice“. Někteří řidiči se těchto přestupků dopustí úmyslně, někteří z nepozornosti při řízení a přehlédnutím dopravního značení. Všichni ale dobře vědí, co tyto dopravní značky znamenají.

23.2.2023 10:07:27 | přečteno 942x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Krádežím se snažíme předcházet, předcházejte jim i vy

obr 7

V loňském roce Policie České republiky v katastru města Frýdlant a Albrechtice u Frýdlantu řešili mimo jiné 89 případů krádeže. Městská policie Frýdlant proto během svých služeb provádí kontroly jak centra města, tak periferií pro odrazení zlodějů od jejich záměrů. Čtyři pachatelé, které tato kontrolní činnost neodradila, byli Městskou policií Frýdlant dopadeni při činu a předáni Policii ČR, v dalším případě poté strážníci zjistili poznatky k odhalení možného pachatele. I v letošním roce bude MP Frýdlant provádět kontroly a monitoring celého katastru Frýdlantu a Albrechtic u Frýdlantu a zároveň bude pokračovat v osvětě, jak předcházet krádežím.

9.2.2023 10:45:43 | přečteno 187x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Ohlédnutí za rokem 2022

obr 2

Obecně závaznou vyhláškou 8/2021 zřídilo zastupitelstvo města Frýdlant svou vlastní městskou policii k 1. 1. 2022. Dne 1. 3. 2022 nastoupil k městské policii Bc. Petr Šantavý s úkolem zajistit vybavení a personál pro nově vznikající městskou policii, 1. 5. 2022 se k němu přidal první strážník a od 1. 6. 2022 další tři strážníci. Od začátku června tak bylo možné potkávat v ulicích města strážníky se základním vybavením potřebným pro jejich práci.

9.2.2023 10:43:13 | přečteno 212x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Městská policie Frýdlant

frydlant znak 2007 maly

Od 2. dubna 2012 do 31. prosince 2021 působila na území města Frýdlant Městská policie Liberec. Dělo se tak na základě veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Frýdlant a Statutárním městem Liberec, která byla sice několikrát  prodloužena, ale k 31. prosinci 2021 skončila.

Město Frýdlant usnesením Zastupitelstva města Frýdlant č. 435/2021 z 10. listopadu 2021 vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2021, kterou zřizuje svou městskou policii s účinností od 1. ledna 2022. Městská policie Frýdlant od té doby ve městě úspěšně působí a od roku 2023 v plném početním stavu. 

3.1.2022 12:09:22 - aktualizováno 14.3.2022 9:18:59 | přečteno 32190x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Zabezpečte se, mějte bezpečný domov

prokople dvere 1

Pokud se chcete komplexně seznámit s tématikou zabezpečení budov před vloupáním a krádežemi, tak vhodnou příležitostí je 23. září 2021 odborný seminář v Praze. Dozvíte se například, že na zabezpečení domova je nejlepší pamatovat už při jeho stavbě. Pozvánku na bezplatný seminář najdete zde. (aš)
Foto: archiv MP LBC

8.9.2021 12:51:58 | přečteno 654x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load