ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis do 1. ročníku ZŠ speciální pro školní rok 2023/2024

logo ZŠ speciální

Zápis do prvního ročníku ZŠ speciální pro školní rok 2023/2024 se uskuteční v pondělí 3. 4. 2023 od 13.00 do 15.00 hodin v budově školy v Husově ulici. 

Kromě osobní návštěvy školy v uvedený termín lze zápis uskutečnit i následujícími způsoby:

Do datové schránky školy – ID schránky školy: vpjx8o
E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu – kancelar@zsps-frydlant.cz
Poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu školy: ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, Husova 784, 46401 Frýdlant

Zapsány budou děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 nebo po odkladu školní docházky.

Nezbytná dokumentace k přijetí dítěte:

Rodný list dítěte (v případě elektronického podání sken RL)
Formulář žádosti o přijetí (ke stažení na webových stránkách školy – www.zsps-frydlant.cz v sekci žádosti a formuláře)
Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole podle §16, odst. 9 školského zákona – povinné!

Pro školní rok 2023/2024 škola nabízí zápis do přípravného stupně ZŠ speciální dle §48a, školského zákona.

Po předchozí telefonické domluvě lze uskutečnit v průběhu měsíce dubna individuální schůzku. K zapsání dítěte je třeba vyplněná žádost zákonného zástupce (ke stažení na webových stránkách školy) a písemné doporučení školského poradenského zařízení. Ke zřízení třídy je nezbytný souhlas krajského úřadu, o ten bude požádáno v případě dostatečného počtu přihlášených dětí (4-6). Mohou se přihlašovat děti, které v daném školním roce dosáhnou 5 let věku do zahájení povinné školní docházky.

Mgr. Jaroslava Smolová
ředitelka ZŠ speciální

13.3.2023 13:36:19 | přečteno 174x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load