ENDEFRRUPLNLSPIT

Společné odpadové hospodaření pro celé Frýdlantsko? Hledá se cesta

P1160521

Zástupci členských obcí Mikroregionu Frýdlantsko se rozhodli společně řešit otázku optimalizace odpadového hospodářství. V současné době jsou shromažďovány informace o tom, jak zajistit, aby obce Frýdlantska začaly plnit již platné limity na podíl vytříděných složek odpadu dané novým zákonem o odpadech, dosáhly na recyklační slevu snížením produkce směsného komunálního odpadu a připravily se na zákaz skládkování v roce 2030. To vše při zachování udržitelných nákladů na svoz odpadu pro jednotlivé obce a obyvatele.

“Na území Frýdlantska zvažujeme zavedení systému sběru odpadů, kdy se buď váží a eviduje pod vlastním unikátním číslem každá jednotlivá nádoba pomocí dynamických vah, nebo se váží celé svozové auto pomocí statických vah, aby byl odpad přesně rozdělený a rozúčtovaný mezi jednotlivé obce,” říká koordinátorka Mikroregionu Frýdlantsko Anna Randáková.

Možností jak snížit produkci nechtěného směsného komunálního odpadu a zvýšit podíl odpadů recyklovatelných (papíru, plastu a zejména bioodpadu, ze kterého lze jednoduše vyrobit kompost, kvalitní to organické hnojivo), je zavedení door to door systému svozu odpadů. “Door to door systém už funguje na značném území západnější části Evropy a spočívá v tom, že každá rodina, která bude chtít, získá bezplatně nádobu na papír, plast a bioodpad přímo domů. Svozová firma jim tyto popelnice s využitelnými odpady určenými k recyklaci pak pravidelně vyváží,” vysvětluje manažer odpadového hospodářství Mikroregionu Frýdlantsko Tomáš Hlavenka.

Za účelem získání co největšího množství informací k dané problematice se zástupci obcí vydali ve třetím lednovém týdnu na exkurzi k dodavatelům svozové techniky, kde diskutovali o výhodách a nevýhodách statického a dynamického vážícího systému nebo o možnostech zavedení systému door to door.

Díky podpoře z dotačního fondu Libereckého kraje v rámci projektu “Poradenství pro Frýdlantsko III”, se může Mikroregion Frýdlantsko opřít při řešení této problematiky i o odborné poradenství výše jmenovaného manažera odpadového hospodářství. 

Anna Randáková
koordinátorka
Mikroregion Frýdlantsko

exkurze odpadové hospodaření

P1160521

P1160521

 
P1160496

P1160496

 
20230117 122359

20230117 122359

 
20230117 150404

20230117 150404

 
P1160498

P1160498

 
20230117 151943

20230117 151943

 
 
31.1.2023 13:36:32 | přečteno 1497x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load