ENDEFRRUPLNLSPIT

23. a 24. září 2022 se konají volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR

volby 5

Dnes a zítra, 23. a 24. 2022, se konají volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR.  V případě, že v senátních volbách nezíská žádný kandidát více jak nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, bude probíhat 30. září a 1. října 2022 II. kolo senátních voleb. V první den voleb, v pátek 23. září 2022, proběhne hlasování od 14.00 do 22.00 hodin, druhý den voleb, v sobotu 24. září 2022, se bude hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu ihned po uzavření volebních místností. V případném II. kole senátních voleb proběhne hlasování v pátek 30. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 1. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voliči města Frýdlantu jsou rozděleni do 6 okrsků:

Okrsek č. 1: klubovna Českého zahrádkářského svazu, U Nemocnice
Okrsek č. 2: ZŠ - Husova 344
Okrsek č. 3: budova radnice, nám. T. G. Masaryka 37
Okrsek č. 4: ZŠ - Purkyňova  510
Okrsek č. 5: klubovna Obce Baráčníků – Větrov
Okrsek č. 6: ZŠ Masarykova – Bělíkova 977

Právo volit do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. září 2022, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. září 2022, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu popř. evidovanému přechodnému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.  

Kdo nebude moci ze zdravotních důvodů navštívit volební místnost (vyjma karantény), může si zažádat o dovoz přenosné urny.

Žádosti lze doručovat na MěÚ Frýdlant telefonicky na tel. 488 886 103, 488 886 104.  

V případě např. poškození nebo ztráty volebních lístků obdrží volič volební lístky ve volební místnosti. Pro případné II. kolo senátních voleb obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti.

Veronika Bubeníčková
tajemnice MěÚ Frýdlant

23.9.2022 9:54:15 | přečteno 250x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load