ENDEFRRUPLNLSPIT

Stezka pro cyklisty a pěší podél ulic Bělíkova a Zámecká je hotová

stezka Bělíkova prosinec 4
Nová stezka pro cyklisty a pěší vedoucí podél částí ulic Bělíkova a Zámecká ve Frýdlantu je dokončena. Stezka, která vznikla díky MAS Frýdlantsko z. s., výrazně zvýšila bezpečnost chodců a cyklistů na těchto poměrně frekventovaných silnicích. Celkem přišla i s přeložkou vysokého napětí, která ale není hrazena z dotace, na zhruba 7 a půl milionu korun. Městu se na akci podařilo získat z Integrovaného regionálního operačního programu dotaci ve výši 5 201 843,38 korun.

„Nová stezka pro cyklisty a pěší spojuje končící chodník v Bělíkově ulici s cyklostezkou v ulici Zámecké. Je dlouhá 693 metrů a je koncipována jako smíšená stezka. Bude vyznačená svislým a vodorovným dopravním značením,“ říká vedoucí investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant Dana Kiliánová.

Stavba stezky začala v červnu tohoto roku, pracím však předcházely dlouhé přípravy. „Úplně první kroky jsme podnikli s Agenturou ochrany přírody a krajiny, se kterou jsme řešili, zdali zachovat nebo nezachovat lipovou alej podél ulice Bělíkova. Na základě jejich odborné konzultace jsme poté nechali vypracovat posudky a následně rozhodli o zachování hodnotných stromů, které na stezce zůstaly a kterým se cesta vyhýbá,“ popisuje první kroky v přípravě stezky místostarosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer. Staré stromy budou následně nahrazeny novou stejnověkou výstavbou, podobně jako v Zámecké ulici podél cesty ke školnímu statku.

Následovala jednání s Národním památkovým ústavem, protože dotčené území je nedílnou součástí ochranného pásma národní kulturní památky hradu a zámku Frýdlant. Velmi náročná pak byla i jednání se dvěma soukromými vlastníky pozemků, protože plánovaná stezka neležela jen na pozemcích Libereckého kraje. „Stezka je dokončena po bezmála pěti letech, před kterými se na ní začalo pracovat a to není krátká doba,“ podotýká místostarosta Frýdlantu. V lokalitě město vybudovalo i nové veřejné osvětlení a v Bělíkově ulici budou znovu osazeny i lavičky, ze kterých se rozprostírá nádherný panoramatický pohled na město a zámek.

Hlavním důvodem vzniku stezky bylo zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v těchto ulicích. „Ulicí Zámeckou chodí lidé na procházky, k hradu a zámku Frýdlant, do pivovaru nebo na tenisové kurty a v ulici Bělíkova sídlí Střední škola hospodářská a lesnická, kde studuje na šest stovek žáků. Takže lidí tam denně projde nebo projede na kole opravdu hodně. Pohyb po dřívější krajnici ulic nebyl vůbec bezpečný a to ani v době, kdy byly příznivé klimatické podmínky, v zimě pak byl ještě nebezpečnější,“ vysvětluje starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, který má komunikace ve městě ve své gesci.
„Dokončením stezky pro cyklisty a pěší ale jak doufám práce v Bělíkově ulici zatím neskončí, protože už jednáme s krajem o opravě povrchu tamní komunikace a také o možnosti jejího rozšíření u budovy Střední školy hospodářské a lesnické tak, aby vzniklo místo pro pohodlné vyhýbání velkých aut. Obojí by bylo více než vítané,“ uzavírá Jiří Stodůlka.

Projekt „Stezka pro cyklisty a chodce ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“ má registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015385. Žádost o dotaci byla podána do Integrovaného operačního programu, specifického cíle 4.1, v rámci 53. výzvy ŘO IROP „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“ a v rámci 6. výzvy MAS Frýdlantsko, opatření integrované strategie: 1.1.2 Dopravní dostupnost /BEZPEČNÉ CESTY.

logo stezka pro cyklisty a chodce 2, obrázek se otevře v novém okně logo stezka pro cyklisty a chodce 1, obrázek se otevře v novém okně

stezka pro pěší a cyklisty

stezka Bělíkova prosinec 1

stezka Bělíkova prosinec 1

 
stezka Bělíkova prosinec 2

stezka Bělíkova prosinec 2

 
stezka Bělíkova prosinec 3

stezka Bělíkova prosinec 3

 
stezka Bělíkova prosinec 4

stezka Bělíkova prosinec 4

 
stezka Bělíkova prosinec 5

stezka Bělíkova prosinec 5

 
stezka Bělíkova prosinec 6

stezka Bělíkova prosinec 6

 
stezka Bělíkova prosinec 7

stezka Bělíkova prosinec 7

 
 
17.12.2021 9:56:37 | přečteno 1356x | Martina Petrášková

Navigace

Stezka pro cyklisty a chodce ul. Bělíkova - ul. Zámecká, Frýdlant

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load