ENDEFRRUPLNLSPIT

Podpořte tříkrálovou sbírku, která se koná od 1. do 16. ledna

Tříkrálová sbírka ilustrační 2022

V období od 1. do 16. ledna 2022 pořádá Charita ČR již 22. ročník Tříkrálové sbírky. Tříkráloví koledníci putují dům od domu, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovávají je drobnou pozorností a zpěvem tříkrálové koledy. Současně koledníci prosí o dar na pomoc lidem v nouzi do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem. Prostřednictvím Charity můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou. Neodmítněte, prosíme, tyto vyslance potřebných. Výtěžek z Frýdlantu bude určen na podporu chlapce z Raspenavy s kombinovaným postižením. Pro podpoření Charity Liberec lze použít sbírkový účet 66008822/0800 a variabilní symbol 77794 0301. Charita ČR i příjemci výtěžku sbírky děkují za vaše dary. 


21.12.2021 13:38:37 | přečteno 219x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load