ENDEFRRUPLNLSPIT

Povodňová situace ve Frýdlantu je stabilizovaná

Voda 2020 49

Situace ve Frýdlantě je v souvislosti s povodňovými stavy na tocích Smědé a Řasnice stabilizovaná, bezprostřední nebezpečí už nehrozí. Na základě dostupných informací bude hladina řek Smědá a Řasnice klesat. Toky však budou i nadále monitorované. Úklid města od pytlů s pískem zahájí Město Frýdlant ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Frýdlant v pondělí 22. června 2020. 

"Protože neustále prší, nebylo možné během neděle 21. června 2020 zahájit úklid pytlů a protipovodňových vaků. Ten začne hned v pondělí 22. 6. 2020 od rána a podílet se na něm bude dopoledne technického oddělení Městského úřadu Frýdlant a SDH Větrov. V pondělí odpoledne a podle potřeby v dalších dnech až do vyčištění města bude úklid prováděn jednotkami SDH Frýdlant a Větrov. Veškeré požadavky na úklid povodňových škod v jednotlivých objektech soukromých a právnických osob mohou občané města směřovat i nadále v případě Větrova a Albrechtic na Jana Čečatku - 728 933 913 a v případě města na Stanislava Sochu - 602 581 854," říká starosta Frýdlant Dan Ramzer. 

Na základě informací ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., Ing. Petra Olyšara se povedlo částečně obnovit provoz Úpravny vody v Bílém Potoce. Z tohoto důvodu není potřeba zajišťovat krizové zásobování pitnou vodou cisternami.

V současné době není pro území města Frýdlant hlášena žádná prognóza navýšení hladiny toků. "K termínu konání povodňové komise, tedy k nedělní 16.00 hodině, setrvává pouze II. stupeň povodňové aktivity na toku Řasnice, která kulminovala v 15.00 hodin. Na Smědé už žádný stupeň povodňové aktivity pro Frýdlant hlášen není. V ORP III. Frýdlant trvají dále povodňové stavy na dolním toku Smědé na území Višňové a Černous," vypočítává starosta Frýdlantu a předseda povodňové komise ORP III. Frýdlant Dan Ramzer. Povodňová komise bude i nadále pracovat, po celou dobu, kdy bude na území více než jedné obce na katastru trvat povodňový stav. Příští jednání povodňové komise je svoláno na pondělí 22. 6. 2020 na 18.30 hodin, pokud nebude z důvodů změny meteorologických podmínek nutné ji svolat dřív. 

Ve Frýdlantu bude i nadále prováděn monitoring toků a to především na toku Řasnice, na které nadále trvá II. stupeň povodňové aktivity. Město Frýdlant žádá své občany i návštěvníky města, aby dbali pokynů členů Integrovaného záchranného systému a nepřibližovali se k vodním tokům, protože hladiny řek jsou neustále zvednuté a prudké. 

voda neděle 21. 6.

Voda 2020 44

Voda 2020 44

 
Voda 2020 46

Voda 2020 46

 
Voda 2020 48

Voda 2020 48

 
Voda 2020 50

Voda 2020 50

 
Voda 2020 45

Voda 2020 45

 
Voda 2020 47

Voda 2020 47

 
Voda 2020 49

Voda 2020 49

 
 
21.6.2020 16:48:54 | přečteno 476x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load