ENDEFRRUPLNLSPIT

Na Frýdlantsku proběhne v dubnu velké cvičení Voda 2020

Voda_2020_3

V polovině dubna proběhne také na Frýdlantsku velké cvičení hasičů nazvané VODA 2020.  Cvičení má za úkol prověřit funkčnost povodňových opatření a zdokonalit připravenost povodňových orgánů na povodně. Probíhat bude od 14. do 16. dubna 2020 a zapojí se do něj dotčené orgány Libereckého kraje, Prahy, Středočeského a Plzeňského kraje. V Libereckém kraji se cvičení Voda 2020 zúčastní města a obce Frýdlant, Raspenava, Bílý Potok, Hejnice, Černousy a Višňová. Přípravy na cvičení v současné době intenzivně probíhají, například ve středu 4. března 2020 se v prostorách Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK) konalo školení pracovníků povodňových orgánů, pracovníků krizového řízení obce s rozšířenou působností (ORP) Frýdlant a dalších účastníků tohoto připravovaného štábního cvičení.

Do cvičení VODA 2020 budou zapojeny povodňové komise vybraných obcí, ORP Frýdlant, dále Krajský úřad Libereckého kraje a krajské operační a informační středisko HZS Libereckého kraje. V rámci samotného cvičení bude kladen důraz převážně na činnost povodňových orgánů, vzájemnou komunikaci při nebezpečí vzniku povodňové situace, výměnu aktuálních informací, prověřování aktuálního stavu na vodních tocích a v záplavovém území a varování obyvatelstva. 

V rámci školení účastníků cvičení v Libereckém kraji vystoupili ve středu 4. března se svými přednáškami zástupci Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR, Ministerstva životního prostředí, Českého hydrometeorologického ústavu a krajského úřadu Libereckého kraje. Školení sloužilo především k ujasnění si rolí jednotlivých orgánů řešících povodně, k představení možností pomoci, kterou si starostové mohou vyžádat prostřednictvím ORP, kraje nebo hasičského záchranného sboru nebo k seznámení s novinkami hlásné a předpovědní povodňové služby a systémem integrované výstražné služby Českého hydrometeorologického ústavu. Během školení bylo vzneseno několik konkrétních dotazů od zástupců obcí a ORP, na které přednášející průběžně odpovídali. Školení se zúčastnilo 47 osob.

Foto a text: por. Mgr. Iva Michalíčková

školení Voda 2020

Voda_2020_1

Voda_2020_1

 
Voda_2020_2

Voda_2020_2

 
Voda_2020_3

Voda_2020_3

 
Voda_2020_4

Voda_2020_4

 
 
5.3.2020 14:15:58 | přečteno 362x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load