ENDEFRRUPLNLSPIT

Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2019

IMG 3986

Zastupitelé Města Frýdlant ve středu 20. února 2019 na svém zasedání schválili rozpočet města na rok 2019 a to v předloženém znění. P Ř Í J M Y v tis. Kč

Schválené rozpočtové provizorium r. 2019

 Schválený rozpočet r. 2019

Příjmy daňové  celkem

124 945

125 895

Příjmy nedaňové  celkem

18 208

20 073

Příjmy kapitálové  celkem

1 500

1 500

Dotace celkem

20 700

21 537

Přijatý úvěr

0

0

P Ř Í J M Y C E L K E M

165 353

169 005

z toho příjmy běžné

163 791


příjmy rozpočtu rok 2019

V Ý D A J E v tis. Kč

Schválené rozpočtové provizorium r. 2019

 Schválený rozpočet r. 2019

Běžné výdaje

144 093

157 460

Kapitálové výdaje celkem

4 200

56 798

Financování (splátky jistin úvěrů)

5 426

5 426

V Ý D A J E  C E L K E M

153 719

219 684


výdaje rozpočet rok 2019

Při sestavování návrhu rozpočtu proběhla předběžná řídící finanční kontrola.

Rozpočtové provizorium r. 2019 schváleno dne 19. 12. 2018 usnesením ZM č. 34/2018.

Návrh rozpočtu na r. 2019 byl schválen dne 20.2.2019 usnesením ZM č. 48/2019.

04.03.2019


6.3.2019 14:54:37 | přečteno 501x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load