ENDEFRRUPLNLSPIT

Zaplatili jste už za odpad? Blíží se doba splatnosti poplatku

IMG 3986
Blíží se splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za 1. pololetí 2019 ve výši 395,- Kč. Tato částka je splatná 30. 04. 2019.  

Poplatek lze uhradit buď v hotovosti nebo kartou na pokladnách Městského úřadu Frýdlant nebo převodem na účet vedený u České spořitelny č. 19 – 2604599359/0800 s přiděleným variabilním symbolem.

Při platbě převodem na účet musí být platba za každého poplatníka provedena zvlášť a přidělený variabilní symbol musí být uveden v kolonce variabilní symbol. Pokud nebude variabilní symbol správně uveden, platba nebude zaúčtována a poplatníkům budou vznikat nedoplatky.

Pokud si nejste jisti, zda máte správný variabilní symbol, můžete si jej ověřit na odboru majetkosprávním nebo na emailu helena.fialova@mu-frydlant.cz.


24.4.2019 8:51:35 | přečteno 314x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load