ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis do prvních tříd ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant bude 11. dubna

pastelky

OZNÁMENÍ O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Vážení rodiče, milé děti, dovolujeme si Vás pozvat k zápisu do 1. ročníku základní školy, který se koná ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 13:00 do 17:00 hodin v budově pracoviště ZŠ Husova 344, Frýdlant.
Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2019 dovrší šest let věku, nebo dětí, kterým byl povolen odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019.

K zápisu si, prosím, vezměte rodný list Vašeho dítěte a Váš občanský průkaz,případně další doklady o dítěti – rozhodnutí o odkladu školní docházky, doporučení školského poradenského zařízení, vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Informace o odkladu povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky podává zákonný zástupce písemně v době zápisu. Žádost musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dny otevřených dveří na jednotlivých pracovištích ZŠ

Před zápisem do 1. ročníku si můžete v rámci Dnů otevřených dveří prohlédnout jednotlivá pracoviště ZŠ v těchto termínech, vždy mezi 15.00 a 17.00 hodinou: úterý 19. března 2019
ZŠ Husova, středa 20. března 2019 ZŠ Bělíkova, čtvrtek 21. března 2019 ZŠ Purkyňova.

Podrobné informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce včetně kritérií k přijetí žáků k základnímu vzdělávání najdete na webových stránkách školy www.zsazusfrydlant.cz.

Těšíme se na Vás!

Kolektiv pedagogů ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

20.2.2019 8:48:40 | přečteno 579x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load