ENDEFRRUPLNLSPIT

VICHR - V. Instruktážní Cvičení Hasičů Regionu Frýdlantsko - Pieńsk

MGL5325 resize

V sobotu 8. června 2019 proběhlo v Kunraticích u Frýdlantu mezinárodní hasičské cvičení, které je součástí česko-polského projektu "Nisa - Smědá - Oleška, řeky, které nás spojují (Hasičská cvičení - živelné pohromy)". Projekt, na němž spolupracují Gmina Pieńsk a obec Kunratice, je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Euroregionu Nisa a kunratické cvičení VICHR je jeho první aktivitou, kterou bude následovat podzimní cvičení s tématem povodně v polském Pieńsku, jenž je zároveň hlavním partnerem projektu. Událost byla rovněž zařazena do krajského seznamu cvičení IZS a byla finančně podpořena Libereckým krajem. Metodickou pomoc poskytl Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, který pro toto cvičení zajistil odborné lektory a zároveň uvolnil potřebnou techniku v podobě kontejneru nouzového přežití (KNP) a stanoviště dekontaminace osob (SDO). Cvičení se zúčastnily jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí z Kunratic, Heřmanic, Dětřichova a města Frýdlantu, z polské ochotnicze straże pożarne to byly jednotky z Pieńsku, Dłużyny Dolne, Zawidówa, Bierne a Sieniawky.

Za hasičský záchranný sbor Libereckého kraje se zúčastnili stanice Raspenava a Liberec. První pomoc zraněným zajišťovala liberecká pobočka Českého červeného kříže a na bezpečnost silničního provozu dohlížela hlídka Policie ČR z obvodního oddělení Frýdlant.

Námětem cvičení, jak již z jeho názvu vyplývá, bylo řádění větrného živlu, který zasáhl jižní část Kunratic. Téma nebylo vybráno náhodou, neboť s řáděním větru měla obec zkušenost z jednoho krásného srpnového nedělního odpoledne roku 2015. V osudnou neděli 18. srpna 2015 postihla severní část Kunratic prudká bouřka doprovázená silným větrem (podle některých svědků se danou oblastí prohnalo tornádo), která napáchala značné materiální škody. Na základě této zkušenosti jsme se rozhodli procvičit si postup při záchraně a plošné evakuaci obyvatelstva s jeho následným nouzovým ubytováním ve vybraných věcných prostředcích požární ochrany, kterými disponuje Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Kunratická a Dětřichovská jednotka požární ochrany je předurčena právě k těmto činnostem v rámci civilní ochrany a ochrany obyvatelstva a s těmito prostředky již v minulosti pracovala. Během cvičení jsme chtěli s našimi postupy při plošné evakuaci a nouzovém ubytování obyvatelstva seznámit polské kolegy.

Cvičení bylo rozděleno do dvou etap, kdy v dopoledních hodinách proběhla na sále kulturního domu teoretická příprava zasahujících, při níž jim byly představeny nejen úkoly v rámci cvičení, ale i samotná technika, kterou byl zmíněný kontejner nouzového přežití a stanoviště dekontaminace osob. Po teoretické části přišel na řadu samotný simulovaný zásah. Podle scénáře zasáhlo jižní část obce tornádo a svou ničivou silou zboří nebo těžce poškodí několik budov. Po skončení řádění živlu, o němž byl informován starosta obce, byl vyhlášen poplach místní jednotce, která svým průzkumem zjistila rozsah katastrofy a požádala o hasičské posily a záchranáře z Českého červeného kříže. Následně byl svolán krizový štáb obce, který spolupracoval se štábem velitele zásahu zřízeným raspenavskými profesionálními hasiči. V rámci cvičení byla nařízena plošná evakuace obyvatel zasaženého území, kteří byli převáženi heřmanickým hasičským autobusem do humanitárního střediska postaveného na návsi. Zde byla vybudována i polní ošetřovna Českého červeného kříže, kam byly sanitou sváženy zraněné osoby k dalšímu ošetření. Nezranění obyvatelé byli přijímáni v zařízení pro nouzové ubytování sestavené z kontejneru nouzového přežití a nafukovacího stanu dětřichovských hasičů. Během cvičení bylo obyvatelstvo postižené části obce vyrozumíváno o nařízené evakuaci pomocí rozhlasu i prostřednictvím zasahujících hasičů. Jedním z náročných úkolů bylo vyhledávání a záchrana polských a českých turistů, které zastihlo tornádo při návštěvě místního infocentra a muzea. Došlo zde i k dopravní nehodě se dvěma zraněnými, uvězněnými ve vozidle, na které spadly stromy.

Cvičení bylo podle scénáře spuštěno telefonátem a nahlášením mimořádné události ve 13:07 hodin a podle záznamu krizového štábu obce bylo ukončeno závěrečným průzkumem a příjezdem zasahujících jednotek v 15:10 hodin. Přestože nebylo cílem cvičení vytvářet dojem reálného zásahu, byli výkony všech zasahujících na mimořádně vysoké úrovni. Důležitou součástí cvičení byli figuranti, kterých se sešlo bezmála 60. Byli mezi nimi nejen obyvatele zasaženého území, ale i zástupci zúčastněných jednotek dobrovolných hasičů. Zejména návštěvníci infocentra svou roli zraněných turistů zahráli tak věrohodně, že zasahující hasiče a záchranáře strhli k nebývalé aktivitě, jako by se jednalo o ostrý zásah.

Praktická část cvičení si vytyčila hned několik cílů, mezi nimiž byl nácvik zprovoznění a obsluhy vybraných věcných prostředků pro oblast civilní ochrany a ochrany obyvatelstva, součinnost a koordinace většího počtu zasahujících, prověření funkčnosti varovného a vyrozumívacího systému a nácvik činnosti krizových orgánů obce. V neposlední řadě šlo o představení prostředků a činností hasičů předurčených pro civilní ochranu a ochranu obyvatelstva polským kolegům, u nichž je řešení podobných událostí odlišné.

Všechny vytyčené cíle se nám podařilo naplnit. A i když se při tak velkém cvičení našly pochopitelně i drobné nedostatky, byla akce rozhodčími kladně hodnocena. Jak bylo právě rozhodčími při závěrečném vyhodnocení řečeno, cvičíme právě proto, abychom se ze svých chyb poučili a neopakovali je při ostrém zásahu, kdy jde o zdraví nebo o život. Na dobrém průběhu cvičení se odrazilo několikaletá spolupráce, neboť se jednalo o v pořadí již páté společné cvičení s polskými hasiči probíhající v rámci projektu Nisa - Smědá - Oleška, řeky, které nás spojují. V předešlých čtyřech cvičeních jsme s polskými kolegy absolvovali vyhledávání ztracených osob, hašení lesního požáru, záchranu klientů z hořícího domu s pečovatelskou službou a požár průmyslového areálu. Tato všechna společná cvičení nám umožnila, že překonáváme jazykovou barieru a můžeme tak zasahovat společně bok po boku.

Závěrem bychom chtěli velice poděkovat všem, kteří se cvičení VICHR zúčastnili, nejen v roli zachránců nebo zachraňovaných, ale i pozici pořadatelů, organizátorů, lektorů, rozhodčích, tlumočníků, fotografů a obsluhy cateringu.

Kunratice / 10. června 2019
Autor: Milan Götz, starosta obce
Pro obec Kunratice nafotil Petr Bíma, www.freedlantsko.eu

cvičení Vichr

MGL4497 resize

MGL4497 resize

 
MGL4480 1 resize

MGL4480 1 resize

 
MGL4511 resize

MGL4511 resize

 
MGL4494 resize

MGL4494 resize

 
MGL4533 resize

MGL4533 resize

 
MGL4517 resize

MGL4517 resize

 
MGL4520 resize

MGL4520 resize

 
MGL4523 resize

MGL4523 resize

 
MGL4525 resize

MGL4525 resize

 
MGL4549 resize

MGL4549 resize

 
MGL4557 resize

MGL4557 resize

 
MGL4654 resize

MGL4654 resize

 
MGL4552 resize

MGL4552 resize

 
MGL4595 resize

MGL4595 resize

 
MGL4615 resize

MGL4615 resize

 
MGL4677 resize

MGL4677 resize

 
MGL4699 resize

MGL4699 resize

 
MGL4702 resize

MGL4702 resize

 
MGL4674 resize

MGL4674 resize

 
MGL4709 resize

MGL4709 resize

 
MGL4671 resize

MGL4671 resize

 
MGL4713 resize

MGL4713 resize

 
MGL4734 resize

MGL4734 resize

 
MGL4755 resize

MGL4755 resize

 
MGL4812 resize

MGL4812 resize

 
MGL4822 resize

MGL4822 resize

 
MGL4817 resize

MGL4817 resize

 
MGL4791 resize

MGL4791 resize

 
MGL4842 resize

MGL4842 resize

 
MGL4859 resize

MGL4859 resize

 
MGL4801 resize

MGL4801 resize

 
MGL4865 resize

MGL4865 resize

 
MGL4851 resize

MGL4851 resize

 
MGL4866 resize

MGL4866 resize

 
MGL4857 resize

MGL4857 resize

 
MGL4878 resize

MGL4878 resize

 
MGL4875 resize

MGL4875 resize

 
MGL4907 resize

MGL4907 resize

 
MGL4916 resize

MGL4916 resize

 
MGL4915 resize

MGL4915 resize

 
MGL4919 resize

MGL4919 resize

 
MGL4901 resize

MGL4901 resize

 
MGL4995 resize

MGL4995 resize

 
MGL4957 resize

MGL4957 resize

 
MGL4999 resize

MGL4999 resize

 
MGL4882 resize

MGL4882 resize

 
MGL4993 resize

MGL4993 resize

 
MGL4987 resize

MGL4987 resize

 
MGL4954 resize

MGL4954 resize

 
MGL5005 resize

MGL5005 resize

 
MGL5044 resize

MGL5044 resize

 
MGL5000 resize

MGL5000 resize

 
MGL5035 resize

MGL5035 resize

 
MGL5007 resize

MGL5007 resize

 
MGL5030 resize

MGL5030 resize

 
MGL5024 resize

MGL5024 resize

 
MGL5010 resize

MGL5010 resize

 
MGL5027 resize

MGL5027 resize

 
MGL5013 resize

MGL5013 resize

 
MGL5028 resize

MGL5028 resize

 
MGL5015 resize

MGL5015 resize

 
MGL5056 resize

MGL5056 resize

 
MGL5046 resize

MGL5046 resize

 
MGL5091 resize

MGL5091 resize

 
MGL5080 resize

MGL5080 resize

 
MGL5134 resize

MGL5134 resize

 
MGL5125 resize

MGL5125 resize

 
MGL5124 resize

MGL5124 resize

 
MGL5121 resize

MGL5121 resize

 
MGL5115 resize

MGL5115 resize

 
MGL5131 resize

MGL5131 resize

 
MGL5109 resize

MGL5109 resize

 
MGL5084 resize

MGL5084 resize

 
MGL5142 resize

MGL5142 resize

 
MGL5136 resize

MGL5136 resize

 
MGL5059 resize

MGL5059 resize

 
MGL5077 resize

MGL5077 resize

 
MGL5158 resize

MGL5158 resize

 
MGL5206 resize

MGL5206 resize

 
MGL5209 resize

MGL5209 resize

 
MGL5162 resize

MGL5162 resize

 
MGL5210 resize

MGL5210 resize

 
MGL5198 resize

MGL5198 resize

 
MGL5147 resize

MGL5147 resize

 
MGL5183 resize

MGL5183 resize

 
MGL5189 resize

MGL5189 resize

 
MGL5233 resize

MGL5233 resize

 
MGL5220 resize

MGL5220 resize

 
MGL5213 resize

MGL5213 resize

 
MGL5163 resize

MGL5163 resize

 
MGL5217 resize

MGL5217 resize

 
MGL5235 resize

MGL5235 resize

 
MGL5257 resize

MGL5257 resize

 
MGL5254 resize

MGL5254 resize

 
MGL5281 resize

MGL5281 resize

 
MGL5260 resize

MGL5260 resize

 
MGL5251 resize

MGL5251 resize

 
MGL5276 resize

MGL5276 resize

 
MGL5272 resize

MGL5272 resize

 
MGL5294 resize

MGL5294 resize

 
MGL5290 resize

MGL5290 resize

 
MGL5319 resize

MGL5319 resize

 
MGL5289 resize

MGL5289 resize

 
MGL5307 resize

MGL5307 resize

 
MGL5325 resize

MGL5325 resize

 
MGL5361 resize

MGL5361 resize

 
MGL5382 resize

MGL5382 resize

 
MGL5330 resize

MGL5330 resize

 
MGL5389 resize

MGL5389 resize

 
MGL5374 resize

MGL5374 resize

 
MGL5383 resize

MGL5383 resize

 
MGL5344 resize

MGL5344 resize

 
MGL5392 resize

MGL5392 resize

 
MGL5434 resize

MGL5434 resize

 
MGL5418 resize

MGL5418 resize

 
MGL5398 resize

MGL5398 resize

 
MGL5455 resize

MGL5455 resize

 
MGL5390 resize

MGL5390 resize

 
MGL5413 resize

MGL5413 resize

 
MGL5559 resize

MGL5559 resize

 
MGL5582 resize

MGL5582 resize

 
MGL5552 resize

MGL5552 resize

 
MGL5597 resize

MGL5597 resize

 
MGL5489 resize

MGL5489 resize

 
MGL5463 resize

MGL5463 resize

 
MGL5476 resize

MGL5476 resize

 
MGL5490 resize

MGL5490 resize

 
MGL5497 resize

MGL5497 resize

 
MGL5606 resize

MGL5606 resize

 
MGL5518 resize

MGL5518 resize

 
MGL5502 resize

MGL5502 resize

 
MGL5508 resize

MGL5508 resize

 
MGL5472 resize

MGL5472 resize

 
MGL5610 resize

MGL5610 resize

 
MGL5623 resize

MGL5623 resize

 
MGL5866 resize

MGL5866 resize

 
MGL5942 resize

MGL5942 resize

 
MGL5641 resize

MGL5641 resize

 
MGL5790 resize

MGL5790 resize

 
MGL5909 resize

MGL5909 resize

 
MGL5692 resize

MGL5692 resize

 
MGL5646 resize

MGL5646 resize

 
MGL5947 resize

MGL5947 resize

 
MGL5885 resize

MGL5885 resize

 
MGL5816 resize

MGL5816 resize

 
MGL5618 resize

MGL5618 resize

 
MGL5704 resize

MGL5704 resize

 
MGL5678 resize

MGL5678 resize

 
MGL5731 resize

MGL5731 resize

 
MGL5807 resize

MGL5807 resize

 
MGL5897 resize

MGL5897 resize

 
MGL5658 resize

MGL5658 resize

 
MGL5776 resize

MGL5776 resize

 
MGL5720 resize

MGL5720 resize

 
MGL5792 resize

MGL5792 resize

 
MGL5698 resize

MGL5698 resize

 
MGL5808 resize

MGL5808 resize

 
MGL5800 resize

MGL5800 resize

 
MGL5747 resize

MGL5747 resize

 
 
11.6.2019 9:41:55 | přečteno 632x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load