ENDEFRRUPLNLSPIT

SVP Frýdlant začíná s dlouhodobou primární prevencí ve Frýdlantském výběžku

Frýdlantsko

Skvělou zprávu přináší Středisko výchovné péče Frýdlant pro rodiny dětí školou povinných. Ve spolupráci s gigantem na poli dlouhodobé primární prevence - Semiramis z.ú zařadilo všechny druhostupňové školy Frýdlantského výběžku do primární prevence, tedy do programu, který předchází rizikovému chování dětí jakým je šikana, záškoláctví, užívání návykových látek, vandalismus, rasismus, poruchy příjmu potravu, patologické hráčství nebo sebepoškozování a rizikové sexuální chování. Důležité informace přitom dětem předává interaktivní formou s využitím her. 

V nedávné době se podařilo Středisku výchovné péče Frýdlant navázat spolupráci s gigantem na poli dlouhodobé primární prevence - Semiramis z.ú. A co to pro nás znamená?

Primární prevence je v překladu předcházení rizikovému chování. Každá základní škola má zpracovaný takzvaný preventivní program školy, který zahrnuje aktivity, přednášky či programy, které by měly u dětí zabránit rizikovému chování, případně jej eliminovat. Pod pojmem rizikové chování se v kontextu rozumí zejména následující jevy v chování žáků: záškoláctví, šikana, krizové situace spojené s násilím, kriminalita, vandalismus, politický či náboženský extremismus, rasismus, xenofobie, užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky), poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie), netolismus (virtuální drogy), patologické hráčství (gambling), sebepoškozování a rizikové sexuální chování.

V praxi škola vzdělává své pedagogy v problematice rizikového chování a oslovuje odborníky, mezi které patří organizace zabývající se primární prevencí nebo například i Policie ČR. Jednou z takových organizací je právě Semiramis z. ú. Tato nezisková organizace působí na poli primární prevence už více jak 15 let. V současné době Semiramis realizuje programy ve třech krajích (Středočeský, Královéhradecký a Pardubický kraj) a téměř 57 městech. Jako jedna z mála ovšem realizuje programy dlouhodobé primární prevence, což znamená, že s danou třídou se pracuje od 6. až do 9. třídy. Jednotlivá setkání na sebe navazují a probíhají dvakrát do roka na tři vyučovací hodiny.

Od tohoto pololetí se SVP Frýdlant podařilo navázat spolupráci se Semiramis a získat metodiku dlouhodobé primární prevence. Celý projekt se rozeběhl v únoru a nyní začínají první setkání s jednotlivými třídami. Dlouhodobá prevence bude nyní realizována ve všech druhostupňových školách ve výběžku: Frýdlant (ZŠ Husova, ZŠ Purkyňova), Raspenava, Nové Město pod Smrkem a Hejnice.

Žáci 6. ročníku se mohou těšit na programy vedené interaktivní formou s využitím řady psychosociálních her, technik a prvků zážitkové pedagogiky. Prostřednictvím zážitků budou žákům předávány pozitivní životní hodnoty a postoje, pravdivé informace o různých formách rizikového chování. V celém průběhu programů budeme pracovat s tématy, jako jsou zdravý životní styl, podpora sebevědomí, zdravá komunikace, pozitivní mezilidské vztahy, práce s agresivitou, s intolerancí, sebeovládáním, asertivitou, odmítáním, stresovými situacemi a např. i s úzkostí.

Středisko výchovné péče Frýdlant
Školní 692, 464 01 Frýdlant
Tel.: 777 545 628, 488 577 798
Email: info@svpfrydlant.cz


1.4.2019 11:02:02 | přečteno 828x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load