ENDEFRRUPLNLSPIT

Rozšiřování dolu Turów – připomínky můžete poslat i vy

Turow1

Dnem 8. 6. 2019 uplyne lhůta, která je určena pro podání vyjádření k dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“. Důležité subjekty v území a účastníci řízení připravují svoje vyjádření (Liberecký kraj, obce z Frýdlantska i Chrastavska a další), která by mohla přispět k zastavení tohoto záměru a anebo alespoň ke snížení negativních důsledků těžby. Zapojit se ale může každý, vyjádření nemusí být odborné, důležité je však zdůvodnění Vaší obavy související s očekávanými negativními dopady zamýšleného rozšiřování. Ke svému vyjádření můžete využít následující formuláře. Formulář k vyjádření bez dalších připomínek, pokud chcete upozornit na jev, který v připraveném vyjádření není zmíněn, využijte  tohoto formulářeDůležité je, aby vyjádření obsahovala osobní data, dle kterých lze účastníka identifikovat (jméno, trvalé bydliště, datum narození, podpis). Připomínky je potřeba zaslat poštou na adresu: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Vršovická 65, 100 00 PRAHA 10.

Připomínky musí být doručeny nejpozději do 8. června 2019 (jedná se o sobotu, lepší by byl pátek), takže by měly být odeslány přibližně do 5. června 2019.

Nevíme, zda stavbu zastavíme, ale čím víc nás bude, tím větší je šance, že přispějeme přinejmenším k zmenšení negativních následků rozšíření těžby.

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko


31.5.2019 13:12:28 | přečteno 331x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load