ENDEFRRUPLNLSPIT

Oprava krajské komunikace Kodešovy ulice začne příští rok, potrvá tři roky

Kodešova 3

Od roku 2020 do roku 2022 se bude ve Frýdlantě opravovat Kodešova ulice, která je ve správě Libereckého kraje. Náklady na její kompletní obnovu, která čítá nejen nový asfaltový povrch, ale i splaškovou a dešťovou kanalizaci, veřejný vodovod, chodníky, veřejné osvětlení či obnovu mostů jsou vyčísleny na zhruba 120 milionů korun bez DPH. Finančně se na obnově budou vedle Libereckého kraje podílet i Město Frýdlant a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (FVS). Město Frýdlant částkou 42 milionů korun bez DPH, FVS pak částkou 32 milionů bez DPH.

„Projekt obnovy Kodešovy ulice se zabývá rekonstrukcí silnice III/03510 v intravilánu města Frýdlant. Celá rekonstrukce je navržena od křižovatky s místní komunikací ulice Míru, po odbočku na Hartu. Celkem se jedná o komunikaci v délce 1612 metrů,“ říká vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic Libereckého kraje Ing. Martin Čáp. Liberecký kraj v projektu řeší obnovu mostů, opěrných zdí a samotného povrchu komunikace. Spolupodílet se má také na nákladech na výstavbu dešťové kanalizace. 

„Kodešova ulice patří k ulicím s nejrozbitějším povrchem ve Frýdlantu. Město s tím ale nemohlo v minulých letech příliš dělat, protože jde o komunikaci krajskou. Nicméně začali jsme na její žalostný stav upozorňovat Liberecký kraj. Intenzivní jednání pak začalo v roce 2015. Dnes je záměr rekonstrukce Kodešovy ulice před realizací a Město Frýdlant se hlásí k součinnosti na ní a to nejen kvůli jejímu rozbitému povrchu, který způsobuje hluk a obtěžuje obyvatele okolních domů,“ říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Frýdlant chce totiž během rekonstrukce vyřešit i bezpečnost chodců při cestě Kodešovou ulicí. „Kolem této velmi frekventované komunikace nevedou chodníky a chůze po ní je nebezpečná, zvláště pak při zhoršených světelných podmínkách. Proto bude město Frýdlant během obnovy této ulice investovat také například do chodníků a veřejného osvětlení,“ dodává.

Vedle chodníků a osvětlení bude Frýdlant investovat také do výstavby dešťové a splaškové kanalizace, veřejné části kanalizačních přípojek, vodovodu a veřejné části vodovodních přípojek. „Rekonstrukcí Kodešovy ulice se vyřeší například problém s tím, že v její horní části od Hřbitovní ulice až směrem k Hartě není vůbec vybudován vodovodní řad. Město Frýdlant ho proto nechá zbudovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast, kde již nebude dostatečný tlak vody, dojde také k vybudování posilovací stanice,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Rekonstrukce ulice je rozdělena do tří částí. „První etapa zahrnuje obnovu komunikace od křižovatky s ulicí Jiráskovou za mostem u bývalé „traktorky“ až nad železniční přejezd, na křížení s ulicí Polní. Probíhat bude v příštím roce. Druhá etapa je plánována na rok 2021 a zahrnuje úsek od křižovatky s ulicí Míru včetně mostu přes Řasnici až k hranici první etapy. Obnovovat se bude také další úsek od železničního přejezdu k bývalé samoobsluze, ke křížení s ulicí Horská. Ve třetí etapě, která bude probíhat v roce 2022, se pak bude obnovovat úsek od bývalé samoobsluhy po odbočku k Hartě. Až tam mimochodem povede chodník s veřejným osvětlením,“ dodává starosta Frýdlantu.

Důvody k rozdělení obnovy Kodešovy ulice do tří etap jsou dva. „Tím prvním jsou finance, protože akce je finančně velmi náročná a bude jak pro město, tak pro FVS, představovat po následující tři roky největší investiční akci. Druhý důvod je pak organizační. Nelze totiž na tři roky úplně uzavřít více než kilometr a půl dlouhou silnici, která je velmi frekventovaná,“ vysvětluje Dan Ramzer.

Součástí rekonstrukce ulice bude hned v první etapě také rekonstrukce železničních přejezdů. „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo dohodnout se se Správou železniční a dopravní cesty na tom, že si obnovu přejezdů na trati Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem provede společnost na vlastní náklady. Tím se nám nejen zlevní stavba, ale nebudeme muset ani platit za výluku vlaků,“ podotýká starosta Frýdlantu.

Posledním investorem rekonstrukce Kodešovy ulice bude v příštích třech letech vedle Libereckého kraje a Města Frýdlant, Frýdlantská vodárenská společnost. „V rámci této akce provedeme v celé oblasti dotčené stavbou kompletní obnovu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Náklady máme vypočítány v roce 2020 na více než 7 milionů a 100 tisíc korun bez DPH, v roce 2021 na více než 10 milionů a 200 tisíc korun bez DPH a v roce 2022 na více než 12 milionů korun bez DPH. I s 10% rezervou pak jde o částku více než 32 milionů korun bez DPH,“ říká ředitel FVS Ing. Petr Olyšar.

„V současné době jsou podepsány smlouvy o společném zadání veřejné zakázky a připravuje se její administrace, to znamená zadávací dokumentace, která by měla být schválena a podepsána orgány FVS, Města Frýdlant a Libereckého kraje v průběhu prosince 2019 a ledna 2020,“ shrnuje starosta Frýdlantu Dan Ramzer aktuální administrativní kroky. Doplňuje také, že Město Frýdlant si nechává společně s dalšími investory aktuálně zpracovávat diagnostiku objektů jednotlivých vlastníků nemovitostí kolem ulice Kodešova. „Chceme předejít sporům s dodavateli a vlastníky objektů sousedících ulici, které by se týkaly stavu objektů po rekonstrukci komunikace. Věřím, že k ničemu takovému nakonec nedojde. S vlastníky nemovitostí jsme předem jednali, na veřejných setkáních jsme je dopodrobna seznámili s celým projektem,“ uzavírá starosta Frýdlantu.

Kodešova 2, obrázek se otevře v novém okně
Kodešova 5, obrázek se otevře v novém okně

Kodešova 4, obrázek se otevře v novém okně
13.12.2019 14:47:46 | přečteno 651x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load