ENDEFRRUPLNLSPIT

Na frýdlantské základní škole byl založen nový žákovský parlament

MS1 0045

Po několikaleté odmlce zahájily v polovině října 2019 na jednotlivých pracovištích frýdlantské základní školy svoji činnost žákovské parlamenty.  Školní žákovský parlament se nevěnuje politice, jak ji známe my dospělí. Jeho členové se snaží zlepšovat prostředí školy, zaměřují se na její vnitřní život, organizují pro spolužáky, učitele, rodiče a veřejnost nejrůznější akce a aktivity. Jsou důležitým článkem v komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy, svojí činností posilují sounáležitost žáků se školou. Členům žákovského parlamentu pomáhají v jejich práci proškolení koordinátoři z řad učitelů školy. U členů žákovských parlamentů se snažíme rozvíjet samostatnost, zodpovědnost, schopnost spolupracovat, komunikovat a kultivovaným způsobem obhajovat a prosazovat své názory. Slavnostní jmenování členů parlamentu proběhlo ve čtvrtek 17. října 2019 v prostorách obřadní síně frýdlantské radnice za účasti starosty města Ing. Dana Ramzera. 

Zástupci žákovského parlamentu jsou voleni z řad zájemců ze tříd od 4. do 9. ročníku, pouze na pracovišti ZŠ Bělíkova jsou členy parlamentu žáci 1. až  5. ročníku. Každou třídu reprezentují dva až tři zvolení zástupci, jejich funkční období je dvouleté. Žákovský parlament se schází zpravidla 1x týdně před začátkem vyučování, délka schůzky je 45 minut. Za odměnu si mohou členové parlamentu vybrat, kam dvakrát v průběhu školního roku vyrazí místo školního vyučování.

A jak vlastně probíhaly naše volby do žákovského parlamentu? Na začátku října představili koordinátoři ve třídách hlavní myšlenky žákovského parlamentu a společně s žáky se snažili pojmenovat, jaké vlastnosti by měl ideální zástupce třídy v parlamentu mít. Následně se mohli žáci dobrovolně hlásit a zapisovat na „kandidátní listiny“. Učitelé připravili hlasovací lístky, nechyběly ani volební urny, zástěna a státní znak. Na vše dohlížela volební komise. Žáci tak měli možnost si zatím nanečisto vyzkoušet, jak vypadají skutečné volby, ke kterým chodí dospělí. Po volbách byly sečteny všechny volební hlasy a vyhlášeni vítězové voleb za jednotlivé třídy.  Ve čtvrtek 17. října 2019 se pak v obřadní síni frýdlantské radnice konalo slavnostní jmenování zvolených žáků. Nechybělo úvodní slovo ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského a starosty Města Frýdlant Ing. Dana Ramzera. Slavnostní atmosféru doplnilo hudební vystoupení flétnového souboru Flauto Collegium, který v rámci frýdlantské základní umělecké školy vede paní učitelka Lenka Špringlová.

Všem členům našich tří  žákovským parlamentů přeji pro jejich práci hodně štěstí, pozitivní energie a vytrvalosti! Jsem moc rád, že při zvelebování školy a obohacování školního života máme nové důležité partnery a spojence.

Mgr. Bc: Petr Kozlovský
ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Foto: Marek Sekáč

žákovský parlament 2019

MS1 0001

MS1 0001

 
MS1 0003

MS1 0003

 
MS1 0007

MS1 0007

 
MS1 0009

MS1 0009

 
MS1 0011

MS1 0011

 
MS1 0012

MS1 0012

 
MS1 0015

MS1 0015

 
MS1 0017

MS1 0017

 
MS1 0018

MS1 0018

 
MS1 0021

MS1 0021

 
MS1 0022

MS1 0022

 
MS1 0024

MS1 0024

 
MS1 0027

MS1 0027

 
MS1 0028

MS1 0028

 
MS1 0031

MS1 0031

 
MS1 0032

MS1 0032

 
MS1 0035

MS1 0035

 
MS1 0037

MS1 0037

 
MS1 0038

MS1 0038

 
MS1 0041

MS1 0041

 
MS1 0043

MS1 0043

 
MS1 0045

MS1 0045

 
MS1 0047

MS1 0047

 
MS1 0049

MS1 0049

 
MS1 0052

MS1 0052

 
MS1 0053

MS1 0053

 
MS1 0056

MS1 0056

 
MS1 0057

MS1 0057

 
MS1 0059

MS1 0059

 
MS1 0061

MS1 0061

 
MS1 0063

MS1 0063

 
MS1 0066

MS1 0066

 
MS1 0068

MS1 0068

 
MS1 0070

MS1 0070

 
MS1 0071

MS1 0071

 
MS1 0074

MS1 0074

 
MS1 0076

MS1 0076

 
MS1 0078

MS1 0078

 
MS1 0080

MS1 0080

 
MS1 0081

MS1 0081

 
MS1 0083

MS1 0083

 
MS1 0085

MS1 0085

 
MS1 0087

MS1 0087

 
MS1 0090

MS1 0090

 
MS1 0091

MS1 0091

 
MS1 0093

MS1 0093

 
MS1 0094

MS1 0094

 
MS1 0097

MS1 0097

 
MS1 0100

MS1 0100

 
MS1 9905

MS1 9905

 
MS1 9906

MS1 9906

 
MS1 9911

MS1 9911

 
MS1 9907

MS1 9907

 
MS1 9913

MS1 9913

 
MS1 9917

MS1 9917

 
MS1 9918

MS1 9918

 
MS1 9919

MS1 9919

 
MS1 9923

MS1 9923

 
MS1 9924

MS1 9924

 
MS1 9925

MS1 9925

 
MS1 9928

MS1 9928

 
MS1 9929

MS1 9929

 
MS1 9932

MS1 9932

 
MS1 9935

MS1 9935

 
MS1 9938

MS1 9938

 
MS1 9941

MS1 9941

 
MS1 9944

MS1 9944

 
MS1 9946

MS1 9946

 
MS1 9948

MS1 9948

 
MS1 9952

MS1 9952

 
MS1 9953

MS1 9953

 
MS1 9956

MS1 9956

 
MS1 9958

MS1 9958

 
MS1 9960

MS1 9960

 
MS1 9961

MS1 9961

 
MS1 9963

MS1 9963

 
MS1 9967

MS1 9967

 
MS1 9969

MS1 9969

 
MS1 9970

MS1 9970

 
MS1 9973

MS1 9973

 
MS1 9975

MS1 9975

 
MS1 9977

MS1 9977

 
MS1 9978

MS1 9978

 
MS1 9980

MS1 9980

 
MS1 9983

MS1 9983

 
MS1 9984

MS1 9984

 
MS1 9985

MS1 9985

 
MS1 9988

MS1 9988

 
MS1 9989

MS1 9989

 
MS1 9992

MS1 9992

 
MS1 9996

MS1 9996

 
MS1 9998

MS1 9998

 
MS1 9999

MS1 9999

 
 
18.10.2019 10:25:06 | přečteno 1193x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load