ENDEFRRUPLNLSPIT

Frýdlant chystá koordinační schůzky pro obyvatele Hágu

zasedačka

Koordinační schůzky pro obyvatele lokality Hág chystá v posledním lednovém a prvním únorovém týdnu Město Frýdlant. Jejich tématem bude nutnost napojení objektů v lokalitě na novou splaškovou kanalizaci. Schůzky budou probíhat v termínech 21. 1., 28. 1. a 4. 2. vždy od 16.00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v prvním patře radnice. Obyvatelé Hágu budou na konkrétní termín zváni dopisem. Na schůzce budou seznámeni se všemi podmínkami napojení svých nemovitostí na kanalizační řad, včetně možné administrativní pomoci města.

Město Frýdlant dokončilo v roce 2018 v lokalitě Hág výstavbu splaškové kanalizace, pro kterou většinu finančních prostředků poskytl Operační program EU Životní prostředí. Jednou z podmínek pro získání dotace je napojení nemovitostí obyvatel dané lokality na nový kanalizační řad. Tato povinnost se vztahuje na všechny objekty a nemovitosti, kde je připojení na kanalizaci technicky možné.

Z výše uvedených důvodů je nutno připojit nemovitosti na kanalizační řad do 30. 6. 2019.

Město Frýdlant při výstavbě uvedené kanalizace s obyvateli dané lokality koordinovalo místo napojení kanalizační přípojky. Ve veřejné části (tzn. v komunikaci) byla provedena kanalizační přípojka pro každý objekt a v dokumentaci, kterou obyvatelé obdrží spolu se zvacím dopisem, je vyznačen napojovací bod, do kterého bude vyústěna kanalizační přípojka z jejich pozemku.

Zřízení přípojky musí být povoleno příslušným stavebním úřadem Městského úřadu ve Frýdlantě, a to územním souhlasem. Město Frýdlant proto nabízí dotčeným obyvatelům Hágu možnost vyřízení výše uvedeného územního souhlasu, včetně dokladů.

Před uplynutím termínu pro napojení na kanalizaci provede Město Frýdlant kontrolu napojených objektů a to na základě smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřené s Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. (FVS a.s.).

V případě, že smlouva s FVS a.s uzavřena nebude, bude vlastník objektu vyzván k doložení, jakým způsobem likviduje odpadní vody.

Pokud toto vlastník nedoloží anebo likvidace těchto odpadních vod bude v nepoměru s odběrem vody, bude věc předána správnímu orgánu (§ 38/6 vodního zákona). Neprokázání této skutečnosti je přestupkem podle § 118/1 d) nebo správním deliktem § 125c/1 d) vodního zákona a následně budete vyzváni, k napojení na veřejnou kanalizaci.
V tomto případě však budou veškeré úkony obyvatelé činit sami, bez administrativní pomoci Města Frýdlant, na vlastní náklady.

18.1.2019 9:35:24 | přečteno 253x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load