ENDEFRRUPLNLSPIT

Česká škola ve Fýdlantě slaví století

Bělík Václav2

Právě v těchto dnech si připomínáme 100 let od zřízení prvních dvou tříd české školy (tehdy ještě v prostorách německé měšťanky, dnes budova ZŠ v Husově ulici) ve Frýdlantu. Jejich vznik je bezprostředně spjat s úsilím větrovského železničáře Václava Bělíka, po němž je dnes pojmenována ulice, ve které sídlí budova ZŠ, tzv. „Bělíkovka“ – první česká škola (myšleno budova) ve Frýdlantě.

Oslavy výročí českého školství odstartovalo otevření Památníku české školy ve Větrově Dlouhé ulici č. 107 v sobotu 14. září 2019. Ještě před samotnou vernisáží dorazilo do Frýdlantu 14 příbuzných a potomků železničáře Václava Bělíka a navštívili historickou budovu v dnešní Bělíkově ulici. Společně se také vyfotografovali u nástěnky, která výročí připomíná. Někteří se zde setkali poprvé v životě. Jejich další cesta vedla do muzea úzkokolejné Heřmaničky.

Samotný památník je v drobném selském stavení z přelomu 18.  -19. století, kde se po roce 1911 scházeli čeští řemeslníci a většinou železničáři. Návštěvníky vernisáže zde vítal chlebem a solí Vlastenecký dobročinný spolek baráčníků z Větrova. Mezi sedmdesátkou hostů byl i ředitel Mgr. Bc. Petr Kozlovský a bývalí ředitelé frýdlantských škol, učitelé a žáci. K nejváženějším hostům patřily paní učitelka Marie Bártlová (Hnátnická) (93 let) a Zdeňka Bělíková (72 let), manželka vnuka Václava Bělíka. O železničářské tradici promluvil emeritní náčelník lanové dráhy ČD na Ještěd Pavel Vursta.

V průběhu příprav památníku se podařilo shromáždit kromě literatury přes 1000 kilogramů listin, žákovských školních výrobků a pomůcek. Expozice zachovává památkový ráz budovy včetně chlebové pece, kurníku v chodbě a stavu chléva. Na 35 panelech je přes 200 fotografií a dokumentů z doby před 100 lety i časů nedávných. Je vystaveno přes 200 výrobků dětí ze školních dílen, přes 30 výukových papírových závěsů, bezpočet učebnic a školních sešitů. Součástí jsou i malby, školní přípravy a další dokumenty dlouholeté učitelky frýdlantských škol, která se v tomto domku narodila, paní Marie Bártlové (Hnátnické). Památník přináší některé pozoruhodné artefakty: najdeme zde například 15 slabikářů, českých i zahraničních, učebnici, kterou napsal poslední předválečný a první poválečný ředitel české školy L. A. Vodák, knížku s věnováním Otakara Kodeše, nebo jen ukázku z plyšáků, kterých za dobu své praxe od dětí dostala a uložila M. Bártlová (má jich přes 500). Pozoruhodný je i ředitelský rozvrh školního vyučování z roku 2002, nebo plastové pomůcky, u nichž už mnohdy nechápeme jejich smysl. Archiv objektu budou organizátoři dále zpracovávat. Památník je přístupný na objednávku u spolku Český svět z.s., tel: 603903238, mail:ceskysvet@seznam.cz.

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant se chce k tak významnému výročí také připojit. Již ve čtvrtek 12. září 2019 navštívil pan Maršálek budovu ZŠ v Bělíkově ulici a místním žákům vypravoval o historii staré budovy i o tom, kdo to „ten Bělík“ vlastně byl.

V sobotu 19. října 2019 pak proběhne pochod „Po stopách škol ve Frýdlantě“ a 8. - 9. listopadu 2019  sportovní akce, která zavzpomíná a připomene dalšího frýdlantského učitele, Jaromíra Mráze – 24 hodinový běh v prostoru „Bělíkovky“. Plánujeme i výtvarnou soutěž pro žáky a další drobné akce, které si stoleté výročí jistě zaslouží.

Milan Maršálek a Mgr. Bc. Lucie Zralá

Foto: Milan Maršálek, Lucie Zralá

100 let české školy

Bártlová a Bělíková

Bártlová a Bělíková

 
Bělík Václav2

Bělík Václav2

 
Bělíkovi

Bělíkovi

 
dvakrát ředitel Sivek

dvakrát ředitel Sivek

 
V památníku2

V památníku2

 
V památníku3

V památníku3

 
Bělíkovi mířící doškoly

Bělíkovi mířící doškoly

 
 
17.9.2019 10:43:45 | přečteno 561x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load