ENDEFRRUPLNLSPIT

100 let české školy ve Frýdlantě

Větrov 107 po částečné opravě

Před sto lety, 13. září 1919, začalo ve Frýdlantě konečně první české vyučování. O dva dny později k této události Sokolové, legionáři, členové mnoha českých spolků, sociální demokraté a další vlastenci uspořádali průvod městem.

Zcela mimořádné výročí pro Frýdlant připomene 14. 9. 2019 ve 14.00 hodin otevření Památníku české školy v dnešní Dlouhé ulici 3107 (Větrov 107). Samotná budova vznikla pravděpodobně na přelomu 18. a 19. století jako většina podobných hospodářství podél potoka ve Větrově. Po dílčí rekonstrukci se nachází zhruba ve stavu, v němž byla v době vzniku české školy. Původně k ní patřila i dřevěná stodola, která je nyní z části upravena na bydlení. Budova sama o sobě je historickým exponátem a zapsanou památkou.

Vlastně až do dnešních dnů skromnou chaloupku užívala rodina českého železničáře Rabase a posléze železničáře Bártla. Jejich bezprostředním sousedem byl železničář Václav Bělík a rodina jeho manželky. Právě ze setkání s dalšími dělníky a řemeslníky z Větrova (Ringenhain) vyvstalo již před 1. sv. válkou přání zřídit ve Frýdlantě školu s českým vyučovacím jazykem.

To se po mnoha jednáních a útrapách podařilo až 13. září 1919. (Od 1. září 1919 byla otevřena česká jednotřídka v Hejnicích. Některé prameny naznačují, že se ve Frýdlantě mohlo začít učit už v lednu 1919.) Vyučování ale bylo v naprosto nevhodných prostorách, ústrky od německých spoluobčanů zažívali nejen učitelé, ale i žáčci. Hrabě Clam-Gallas sice pod tlakem z obav o své panství přislíbil darovat v roce 1918 pozemek a materiál na stavbu české školy, ale po uklidnění poměrů Češi museli nejen pozemek zaplatit, ale doplatit i nájem za provizorní prostory a materiál pochopitelně nedostali.

Nová česká školní budova začala se stavět až v roce 1924, o rok později byla slavnostně otevřena.  Před rokem 1938 byl u školy zřízen pomník a ulice přejmenována na T. G. Masaryka. Za války byl pomník zničen, ulice přejmenována, po válce pomník obnoven a po roce 1948 opět odstraněn. V té době byla ulice před školou pojmenována po Václavu Bělíkovi. To ale již nikdo nevěděl, kdo to vlastně byl. Proto se někdy uvádí, že byl učitelem.

Z pramenů se podařilo prokázat, že po přistěhování do Větrova byl dělníkem na železničním svršku, pracoval i jako dělník v textilce. Po roce 1918 patřil mezi aktivní české vlastence. Není vyloučeno, že byl i předsedou okresního Národního výboru ve Frýdlantě, ale s jistotou víme, že až do roku 1938 byl předsedou Místního školního výboru pro školy menšinové ve Frýdlantě. Tato funkce byla dobrovolná a on musel vykonávat jiná zaměstnání. Podrobnosti by mělo odhalit teprve seriózní historické bádání.

Současný památník využívá přízemní světnici, chodbu a neveliký chlév. Zde je podstatná část zařízení, které se podařilo zachránit po povodních, jak zde bylo v době, kdy budovu užívala dlouholetá česká učitelka Marie Bártlová (93). Na několika listových panelech jsou pak dokumenty ze života rodiny Václava Bělíka, rodiny Rabasovy až po fotografie a památky na nedávné studenty. Zajímavý je soubor předmětů, které v rámci prací v dílně v průběhu 30 let vytvořili žáci školy. V patře budovy jsou dvě malé komůrky, které už v minulosti využívali nájemníci. V půdě byl kurník a sklad sena. Současná úprava tento stav respektuje, a současně nabízí zajímavé artefakty ze života někdejšího chalupníka a české školy.

Objekt již dnes slouží k setkávání sousedů, bývalých žáků a učitelů i jako konzultační místo o historii lidových staveb.

Základní informace o české škole přináší publikace Lásky zelené lavice, která je k disposici v památníku. Slavnostní otevření Památníku České školy, které proběhne v sobotu 14. září 2019 ve 14.00 hodin, připravil Český svět, z.s. za pomoci Vlasteneckého dobročinného spolku baráčníků Frýdlant – Větrov.

Milan Maršálek
Podrobnosti na: www.ceskysvet.info, tel.: 603903238

Památník české školy

1 Před opravou

1 Před opravou

 
2 Po opravě v roce 2014

2 Po opravě v roce 2014

 
3 M Bártlová uprostřed

3 M Bártlová uprostřed

 
4 Historický seminář

4 Historický seminář

 
5 Zachraňte aleje

5 Zachraňte aleje

 
Z expozice Železničář V Košťál byl cvičitel DTJ

Z expozice Železničář V Košťál byl cvičitel DTJ

 
Z expozice Bělíkova žáci do r 1938

Z expozice Bělíkova žáci do r 1938

 
Bělík Václav

Bělík Václav

 
Větrov 107 po částečné opravě

Větrov 107 po částečné opravě

 
 
3.9.2019 15:45:48 | přečteno 884x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load