ENDEFRRUPLNLSPIT

Zaplatili jste už letos za odpad? Blíží se doba splatnosti poplatku

IMG 3986

Blíží se splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za 1. pololetí 2018 ve výši 395,- Kč. Tato částka je splatná 30. 4. 2018. 

Poplatek lze uhradit buď v hotovosti na pokladně městského úřadu Frýdlant, nebo převodem na účet vedený u České spořitelny č. 19 – 2604599359/0800 s přiděleným variabilním symbolem.

Při platbě převodem na účet musí být platba za každého poplatníka provedena zvlášť a přidělený variabilní symbol musí být uveden v kolonce variabilní symbol. Pokud nebude variabilní symbol správně uveden, platba nebude zaúčtována a poplatníkům budou vznikat nedoplatky.

Pokud si nejste jisti, zda máte správný variabilní symbol, můžete si jej ověřit na odboru majetkosprávním na telefonním čísle 488 886 302 nebo na emailu helena.fialova@mu-frydlant.cz.

Poplatek za odpad jsou povinni platit od 1. 1. 2016 i občané, kteří mají trvalý pobyt hlášen v místě ohlašovny, tedy na Městském úřadě Frýdlant.

Občané, kteří budou mít zájem o připomínání splatnosti tohoto poplatku buď formou SMS nebo emailem, mohou své telefonní číslo nebo emailovou adresu oznámit p. Fialové, tel. 488 886 302, email: helena.fialova@mu-frydlant.cz.

28.3.2018 9:40:00 | přečteno 359x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load