ENDEFRRUPLNLSPIT

Zaplatili jste už letos za odpad? Blíží se doba splatnosti poplatku

IMG 3986

Blíží se splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za 2. pololetí 2018 ve výši 395,- Kč. Tato částka je splatná 31. 10. 2018.

Poplatek lze uhradit buď v hotovosti na pokladně Městského úřadu Frýdlant, nebo převodem na účet vedený u České spořitelny č. 19 – 2604599359/0800 s přiděleným variabilním symbolem.

Při platbě převodem na účet musí být platba za každého poplatníka provedena zvlášť a přidělený variabilní symbol musí být uveden v kolonce variabilní symbol. Pokud nebude variabilní symbol správně uveden, platba nebude zaúčtována a poplatníkům budou vznikat nedoplatky.

Poplatek za odpad jsou povinni platit od 1. 1. 2016 i občané, kteří mají trvalý pobyt hlášen v místě ohlašovny, tedy na Městském úřadě Frýdlant.

Upozornění

Občané, kteří mají i nadále zájem o zasílání upozornění na splatnost a výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů formou SMS nebo e-mailem, se musí dostavit na odbor majetkosprávní, dveře č. 8 (budova radnice) a podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679). Bez písemného souhlasu nelze tuto službu poskytnout.

18.10.2018 9:46:27 | přečteno 339x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load