ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis do prvních tříd ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant bude 24. dubna

loho ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

V úterý 24. dubna 2018 proběhne ve Frýdlantu zápis dětí do prvních tříd ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant. Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělání či odkladu pro školní rok 2018/2019 proběhne na pracovišti v základní škole v Husově ulici 334, ve 2. patře od 15.00 do 17.00 hodin. 

Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělání je správní úkon a proto není potřeba, aby mu byly přítomny i děti. Pro ty jsou připraveny motivační dny pro rodiče a dítě na všech pracovištích školy a to v termínech:
10. 4. 2018       15.00 - 16.30 v ZŠ v ulici Purkyňova
11. 4. 2018       15.00 - 16.30 v ZŠ v ulici Husova
12. 4. 2018       15.00 - 16.30 v ZŠ v ulici Bělíkova

V těchto termínech se mohou rodiče či zákonní zástupci dostavit s dítětem na jakékoli pracoviště, seznámit se se školou a učitelkami a případně si odnést potřebné formuláře. 

Rodiče u zápisu mohou žádat o 1. přijetí k základnímu vzdělání, 2. odklad povinné školní docházky - s platným doporučením odkladu od obvodního lékaře a poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna).

K zápisu musí zákonný zástupce přinést: rodný list dítěte, kartičku pojištěnce a svůj občanský průkaz. Bez těchto náležitostí nebude dítě zapsáno. Zápis se týká všech dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. 

Žáci s trvalým místem pobytu na území města Frýdlant je ředitelka povinna přijmout přednostně. Pro školní rok 2018/2019 může být přijato maximálně 75 žáků. 

Více ikona souboruzde.


6.4.2018 9:29:38 | přečteno 497x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load