ENDEFRRUPLNLSPIT

Začala volba prezidenta České republiky

prezidentske volby 3

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu 13. ledna 2018 ihned po uzavření volebních místností.  

Kam k volbám?

Ve Frýdlantu i tentokráte bude 6 volebních okrsků:

- Okrsek č. 1 - Klubovna ČSZ v ul. U Nemocnice (zahrádkářská kolonie)
pro voliče zahrnující první severovýchodní část města:

ul. Březinova, Strmá, Růžová, Lužická – od DDM, Hálkova, Vančurova, Na Nivě, Liliová, Kaplického, U Nemocnice, Fügnerova 1175 - 1176, K Bažantnici, Fügnerova od Novoměstské k Arnolticím, Novoměstská, Fügnerova pravá strana od Novoměstské po Tylovu, Čelakovského, Fügnerova 1202 - 1205, Tylova + nově Fügnerova 633

- Okrsek č. 2 - Základní škola v ul. Husova
pro voliče zahrnující druhou severovýchodní část města:

Sídliště v ulici Husova a ul. Školní, východní část města na pravé straně při silnici na Habartice - ul. Fügnerova 1198 - 1201, Příčná 1181 - 1184, Sídlištní 1185 - 1188, Školní 1189 - 1191, Školní, V Úvoze, Husova 1195 - 1197, Husova 1192 - 1194, Husova od školy po ulici Zahradní, Nerudova, Mládeže, Purkyňova 986, 988, 991, 997, Řasnická, Pod Rozhlednou po trať, Husova od ulice Zahradní po náměstí, Okružní od ulice Husovy po ulici Havlíčkova, B. Němcové, U Potoka, Havlíčkova od radnice po ulici Pod Rozhlednou, Čapkova, Fügnerova od ul. Bělíkova po ul. Zámeckou, Dvořákova, Husova od ul. Fügnerova po ul. Čapkovu, Zahradní, Hrnčířské náměstí, Železná + nově Fügnerova 825

- Okrsek č. 3 – radnice na nám. T. G. Masaryka č.p. 37, kancelář č. 5
pro voliče zahrnující střed města, dále jihovýchodní část města směrem ke Státnímu hradu a zámku, jižní část směrem k nádraží a Větrovu - Hág,

ul. ČSA po ul. Vrchlického, Tkalcovská, Děkanská, Zámecká po křižovatku s Bělíkovou ulicí, Zámecká od zámku po Školní statek, Hejnická, Jizerská po hlavní silnici na Raspenavu, Hág při silnici K Zátiší, K Zátiší, Dětřichovská 3245, 3227, 3204, 3171, 3163, Mlýnská, Vrchlického od ul. ČSA po ul. K Pískovně, Máchova, Komenského po kino, Na Výsluní, nám. T. G. Masaryka, Kostelní, Sv. Čecha, Míru od nám. po ul. Okružní, Mezibranská, Okružní 161, 1150, 1378, 277, Míru od Okružní po ul. Kodešova, Kodešova po ul. Míru k bývalé STS, Míru od ul. Kodešova po ul. Raisova, Míru od ul. Raisova po most, Tyršova, U Hráze, Smetanova, Komenského od kina po zubní středisko, Nádražní, Tovární, Větrov čp. 3217 + nově Okružní 385, Hrnčířské nám. 383,389, 390

- Okrsek č. 4 – Základní škola v ul. Purkyňova
pro voliče zahrnující severní část města a osadu Údolí

ul. Raisova, Jiráskova po trať, Jiráskova nad tratí k čp.831, Skalní, K. Světlé, Nová, Kodešova od mostu u bývalé STS po trať, Palackého, Fibichova, Soukenná, Krátká, Luční, Kodešova nad tratí směr Višňová, Polní, Horská, Hřbitovní, Baarova, U Plovárny, Purkyňova, Předměstí zastávka, Mánesova, Zelená, Pod Rozhlednou (nad tratí), Předměstská, Na Stráni, Vysoká, Slunečná, Jarní, Jasmínová, Skřivánčí, Erbenova, Šmilovského, Oblačná, Holečkova, Údolí + nově Kodešova 253

- Okrsek č. 5 – Klubovna Obce Baráčníků Větrov (pískovna)
pro voliče zahrnující západní část města a osadu Albrechtice

Větrov - ul. Úzká, Na Cikánce, Žitavská od Tovární po trať, Větrovská, Pekelná, Žitavská nad tratí při silnici na Liberec po Frýdlantské strojírny /bývalý ELITEX/, Písečná, Alšova, Štursova, Větrná, Souběžná, K Pískovně, Spojovací, Budovatelská, Okrouhlá, Potoční, Dlouhá, Dětřichovská po čp. 3114, Liberecká, Albrechtice.

- Okrsek č. 6 – Základní škola v Bělíkově ulici
pro voliče zahrnující východní část města:

sídliště v ul. Bezručova, Lesní, Družstevní, Březová, stávající volební obvody v ul. Bělíkova, Bezručova, Družstevní, Lesní, Březová, Bělíkova + nově Novoměstská 1523


Kdo nebude moci ze zdravotních důvodů navštívit volební místnost, může si zažádat o dovoz přenosné volební urny. Žádosti lze doručovat na MěÚ Frýdlant písemně nebo telefonicky na sekretariát, tel. 488 886 103, 488 886 104.

V případě např. poškození nebo ztráty volebních lístků obdrží volič volební lístky ve volební místnosti.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že neumí číst ani psát, si může vzít s sebou jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něho v souladu s jeho pokyny hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.

 K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
 uposlechnout pokynů členů okrskové volební komise.

Prezidentem ČR bude zvolen kandidát, který získá v prvním kole volby nadpoloviční většinu všech platných odevzdaných hlasů. Pokud k tomu nedojde, bude se za čtrnáct dní konat druhé volební kolo, kde se rozhodne mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z kola prvního. Termín případného druhého kola prezidentské volby je stanoven na pátek 26. a sobotu 27. ledna 2018. 

prezidentské volby

prezidentske volby 1

prezidentske volby 1

 
prezidentske volby 2

prezidentske volby 2

 
prezidentske volby 3

prezidentske volby 3

 
prezidentske volby 4

prezidentske volby 4

 
prezidentske volby 5

prezidentske volby 5

 
prezidentske volby 6

prezidentske volby 6

 
prezidentske volby 7

prezidentske volby 7

 
prezidentske volby 8

prezidentske volby 8

 
prezidentske volby 9

prezidentske volby 9

 
prezidentske volby 10

prezidentske volby 10

 
prezidentske volby 11

prezidentske volby 11

 
prezidentske volby 12

prezidentske volby 12

 
 
9.1.2018 14:20:05 | přečteno 1096x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load