ENDEFRRUPLNLSPIT

Volby do zastupitelstev obcí 5. – 6. října 2018

volby 5

V pátek 5. října 2018 a v sobotu 6. října 2018 proběhnou v České republice volby do zastupitelstev obcí. Volební místnosti budou otevřené v pátek 5. října od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

Sčítání hlasů proběhne v sobotu 6. 10. 2018 ihned po uzavření volebních místností.

Voliči města Frýdlantu jsou rozděleni do 6 okrsků, ve kterých mohou dle místní příslušnosti volit:

Okrsek č. 1:  klubovna Českého zahrádkářského svazu, U Nemocnice
Okrsek č. 2:  ZŠ - Husova 344
Okrsek č. 3: budova radnice, nám. T. G. Masaryka 37
Okrsek č. 4: ZŠ - Purkyňova  510
Okrsek č. 5: klubovna Obce Baráčníků – Větrov
Okrsek č. 6: ZŠ Masarykova – Bělíkova 977

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 6. 10. 2018, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb, tj. 6. 10. 2018, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu popř. evidovanému přechodnému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Volič hlasuje ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Kdo nebude moci ze zdravotních důvodů navštívit volební místnost, může si zažádat o dovoz přenosné volební urny.

Zažádat si lze telefonicky v pátek do 13.00 hodin na telefonních číslech 488 886 103 nebo 488 886 104. V době voleb pak na telefonních číslech jednotlivých volebních místností:

Okrsek č. 1:klubovna Českého zahrádkářského svazu, U Nemocnice - 724 236 476
Okrsek č. 2:ZŠ - Husova 344 - 728 167 392
Okrsek č. 3: budova radnice, nám. T. G. Masaryka 37 - 488 886 203
Okrsek č. 4:ZŠ - Purkyňova  510 - 774 311 605
Okrsek č. 5: klubovna Obce Baráčníků – Větrov - 720 168 793
Okrsek č. 6:ZŠ Masarykova – Bělíkova 977 - 702 017 283

V případě např. poškození nebo ztráty volebních lístků obdrží volič nové volební lístky ve volební místnosti.

 

Veronika Bubeníčková, tajemnice MěÚ Frýdlant

5.10.2018 8:56:59 | přečteno 638x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load