ENDEFRRUPLNLSPIT

V exekuci je ve Frýdlantě víc než 15 % lidí. Situace je alarmující

Zuzana Palečková

Téměř každý šestý člověk ve Frýdlantu je v exekuci. Toto neuvěřitelné a na poplach bijící číslo přináší každému, kdo o to má zájem, mapa exekucí, která je volně přístupná na webu www.mapaexekuci.cz. Naplno odhaluje situaci, která je pro mnoho lidí na první pohled bez východiska. Situaci, kterou se zabývají obce i města, neziskové organizace a odborníci s jediným cílem – pomoci zadluženým a předluženým lidem a zvýšit finanční gramotnost obyvatel natolik, aby se do dluhových pastí ideálně vůbec nedostávali. O zadlužení a předlužení obyvatel Frýdlantu a možnostech, které lidé v exekuci mají, je i tento rozhovor s lokální konzultantkou Regionálního centra Střed, Agentury pro sociální začleňování Mgr. Zuzanou Palečkovou.

Pojďme si na úvod říci, jaká je v oblasti zadlužení a předlužení situace ve Frýdlantu?

Není příliš růžová. Předlužení se v dnešní době stalo i tady obrovským tématem a problémem celé společnosti, napříč všemi vrstvami. Ve Frýdlantě je aktuálně v exekuci 15,6 % lidí, tedy kolem tisíce osob. Průměrný počet exekucí na jednu osobu je přitom 5 a půl. Je potřeba ale říci, že osob, které jsou exekucí postižení, je daleko více. Musíme připočítat i například členy rodin, ve kterých má třeba exekuci jen jeden člen rodiny, ale trpí tím i ostatní členové. Počet lidí, které předlužení zasáhne je potom ještě daleko vyšší a týká se i dětí.

Co ještě lze z mapy exekucí konkrétně u Frýdlantu vyčíst?

Třeba to, že více než 50 procent lidí v exekuci má 3 a 9 exekucí. To může být z našeho pohledu už dluhová past, ze které se ti lidé sami nedostanou. To, že mnoho exekuovaných osob má více exekucí, než jen jednu, je obrovský problém. Nejde přitom o exekuce, které by vzešly z jedné půjčky, třeba z hypotéky, kterou nemohli ti lidé splácet. Je to spíš tak, že jednou půjčkou vytloukají půjčku další. Pak se to kumuluje a dostanou se do pasti, ze které se nejsou schopni sami dostat. Ve Frýdlantě, když se ještě vrátím k té statistice, je pak i 150 lidí, kteří mají 10 – 29 exekucí a jeden člověk, který má více než 30 exekucí. To je samozřejmě extrém a vyřešit tento problém je skoro nadlidský výkon. U lidí s třemi až devíti exekucemi to ale lze. Nicméně je potřeba obrátit se na odborníka, který má v tomto oboru zkušenosti a ví, jakou cestou se má vydat.

Ve Frýdlantě takovou odbornou pomoc nabízí kdo?

Těch organizací je několik. Zadlužení a předlužení lidé se mohou obrátit například na organizaci Člověk v tísni, která sídlí v Děkanské ulici na rohu náměstí. Ta nabízí terénní programy, kdy se s lidmi jedná v jejich přirozeném prostředí i dluhovou poradnu. V prvním případě je možné se obrátit na telefon 778 442 540, v druhém pak na telefon 778 442 539. Dluhová poradna je otevřena každou středu, je ale lepší se předem ohlásit. V oblasti předlužení pak ve Frýdlantu pomáhá i Občanská poradna v centru POSEC na Havlíčkově náměstí, která je otevřena pod vedením Déčka Liberec každý sudý čtvrtek od 10.00 do 16.00 hodin. A potom je tu také pod POSECem terénní program sociální prevence organizace Most k naději, kdy terénní pracovníci každou středu a pátek od 8.00 do 16.30 hodin na výzvu přijedou za svými klienty. Samozřejmě může občan jít i na sociální odbor a začít tam. Také tam mu kvalifikovaně poradí, co s dluhy dělat, na koho se obrátit. A kdyby se někdo styděl vyhledat pomoc tady ve Frýdlantě, může se obrátit na jakoukoli dluhovou poradnu v jiném městě.

Pomoc se tedy lidem v dluhových pastích nabízí. Ostatně občas lze zahlédnout inzeráty, že ji poskytují i soukromé subjekty, které říkají, že lidi oddluží. Doporučila byste jejich služby?

Lidem v dluhových pastích ne. Apelujeme na všechny, pro které se zadlužení stává existenční záležitostí, aby se obraceli na neziskové organizace nebo sociální odbor. Jednak je tam služba poskytována zdarma a pak můžeme dát ruku do ohně za to, že služby jsou kvalifikované a lidé zkušení. Vědí, jak postupovat, kam se obrátit. Máme bohužel zkušenost s tím, že komerční služby jsou často nekvalitní, drahé a lidem příliš nepomohou.

Pojďme se teď vrátit k mapě exekucí. Co ještě se v ní dá vyčíst za údaje?

Od letošního roku jsou v ní například meziroční srovnání. Konkrétně u Frýdlantu díky tomu víme, že počet exekuovaných osob se zvýšil o více než 2%. Mapa pak umožňuje rozklíčovat i věkovou strukturu dlužníků a zjistit třeba, že v exekuci jsou i děti. Díky tomu můžeme zacílit svoji práci na to, abychom děti našli a jejich dluhy vyřešili. Protože ony teď nemohou svoje exekuce splácet, ale jakmile dovrší 18 let, tak jim exekuce naběhnou a jejich startovní pozice bude rázem o dost horší.

Jak se to může stát, že je v exekuci dítě?

Dříve se děti dostávaly do exekucí například kvůli tomu, že za ně nebyly placeny popelnice. Dnes už to naštěstí takhle není. Nejčastěji se tak děti dostávají do exekucí za jízdu na černo ve veřejném dopravním prostředku. Nezaplatí pokutu a kolotoč se roztáčí.  Nebo jim dluh vzniká na zdravotním pojištění. Máme případy, že rodiče odvezli děti do Anglie, po pár letech se vrátili zpět a rodiče těch dětí nebyli schopni na zdravotní pojišťovně prokázat, že za děti bylo zdravotní pojištění odváděno v cizině. A tak vznikl dítěti dluh na zdravotním pojištění.

Jak je na tom Frýdlant s exekucemi vzhledem k okolí, tedy ve srovnání s Frýdlantským výběžkem, Libereckým krajem nebo republikovým průměrem?

Ve Frýdlantě je více exekuovaných osob, než je průměr v ČR. Je tam rozdíl 5 nebo 6 % v neprospěch Frýdlantu. Na druhou stranu se ukazuje, že problém s předlužením není problémem jen Frýdlantu, ale celého Frýdlantského výběžku. Jsou tu i místa, kde jsou problémy ještě větší a počet exekuovaných osob je třeba dvojnásobný. Hodně se teď mluvilo o tom, že jedno z míst, kde je nejvíce exekuovaných osob, je Nové Město pod Smrkem. Tam také pracujeme na tom, abychom situaci zmonitorovali a pomohli zlepšit.

Čím si vysvětlujete, že je tady tolik exekucí?

Faktorů může být více. Podle nás je nejzásadnější, že region je obecně chudší. Lidé mají nižší mzdy, než je třeba republikový nebo krajský průměr a po restrukturalizaci hospodářství tu byla historicky vysoká nezaměstnanost. Teď se ta situace trochu v nezaměstnanosti zlepšila, ale i tak je vyšší, než liberecký a celorepublikový průměr.

Jak může ke zlepšení situace přispět vaše organizace nebo třeba město Frýdlant?

Chtěla bych podotknout, že Agentura pro sociální začleňování spolupracuje s Frýdlantem už od roku 2014 a za tu dobu jsme situaci zanalyzovali a máme podklady a návrhy k řešení problému. Dluhy jsou ale bohužel hodně systémová věc, a dokud se nezmění právní ukotvení, tak se zadlužování bohužel nedá efektivně řešit. Ale co může dělat obec a shodli jsme se na tom, je podpora už zmíněných dluhových poraden. Konkrétně navyšování úvazků poradců v dluhových poradnách. Jejich práce je mimořádně důležitá. Pojďme si ukázat proč – polovina exekuovaných lidí ve Frýdlantu má 3 až 9 exekucí. Jenže neexistuje teritorialita, takže každá exekuce bývá u jiného exekutorského úřadu. Obyčejný nezasvěcený člověk neumí ani posbírat informace o všech exekucích. Natož je pak řešit. To opravdu zabere hodně času a je to velmi náročné i odborně. Proto jsou poradci a specialisté tak potřeba. Už teď víme, že bude potřeba více jejich času. Proto pracujeme ve spolupráci s městem na tom, aby se počet dní, po které se na ně mohou klienti obracet, navýšil. Tak, aby potřeba poradenství byla uspokojena, aby se každému člověku dostalo včasné pomoci, když o ni požádá.

Další věc, na které můžeme a chceme pracovat, je osvěta v oblasti dluhů. Stále narážíme na řadu dezinformací, stereotypů. Víme, že je nutné dostat informace mezi lidi, ukázat, že ne všichni si za své dluhy mohou sami. Zaměřit se chceme i na terénní práci v oblasti prevence dluhů. Protože dluhová poradna už řeší důsledek, pomáhá, aby se člověk ze situace dostal. Ale prevence je možná ještě důležitější.

Přemýšlíte i o osvětě pro děti ve školách?

Cílových skupin, na které se chceme v osvětě zaměřit, je více. Chceme osvětu zacílit tak, aby byla šitá na míru cílovým skupinám. To znamená, že osvěta u dětí bude probíhat jinak, než u dospělých. U dětí více fungují příběhy, grafika, vizuální zpracování. Dospělým více pomohou čísla a strukturální pojetí problémů. Ale ano, chceme se zaměřit i na děti. Podpořit výuku finanční gramotnosti u dětí. Protože děti přebírají vzorce svých rodičů a i tady ve Frýdlantě máme ve školách případy, kdy děti mluví o žlutých papírcích na nábytku, vybavení bytu. To jsou takové ty nálepky „exekučně zabaveno“. Bohužel to berou jako normální věc, že doma nebo u příbuzných mají na zařízení žluté papírky. I to chceme zlomit, aby děti nežily v tom, že exekuční zabavování věcí je něco normálního. Aby pochopily, že není a věděly, jak se mají chovat, aby se jim tohle nestalo, až budou dospělé.

 

 

Kam se obrátit o pomoc:

 
Terénní program společnosti Člověk v tísni – spolupracuje s lidmi v jejich přirozeném prostředí, popřípadě umožňuje spolupráci v konzultovně. Na první schůzku je možné se dostavit kterékoliv pondělí mezi 14 a 18 hodinou, případně je možné se domluvit telefonicky na čísle 778 442 540. 

Děkanská 74 (budova České pojišťovny v rohu náměstí)

Dluhová poradna – každou středu – optimální je domluvit si schůzku předem na čísle 778 442 539, jde o ambulantní službu, probíhá tedy pouze v prostorách konzultovny
Děkanská 74 (budova České pojišťovny v rohu náměstí)

Občanská poradna – každý sudý čtvrtek 10-16:00 hodin dle objednání – Déčko Liberec, z. s. - ošetřuje sociálně právní problematiku, pracovně právní vztahy, bydlení, problematiku rodiny, mezilidské a majetkoprávní vztahy, lidská práva.
Objednávky
na tel. 775 077 234 ve všední dny od 10 do 17 hodin, internetové poradenství na
poradna@d-os.net
POSEC, Havlíčkovo náměstí 304

Terénní program – Most k naději, z. s. - sociální prevence: pomoc s řešením zaměstnání, bydlení, dluhů, ochrana práv a zájmů a jiná krizestředa a pátek 8-16:30 hodin, psp@mostknadeji.cz, tel. 725 457 257 - po dohodě přijedeme do okolí vašeho bydliště!
POSEC, Havlíčkovo náměstí 304

13.4.2018 9:27:13 - aktualizováno 13.4.2018 13:43:43 | přečteno 2719x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load