ENDEFRRUPLNLSPIT

Přípravná třída bude pokračovat i ve školním roce 2018/2019

loho ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

I v nadcházejícím školním roce nabízí ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant zápis dítěte s odkladem školní docházky do přípravné třídy. Tedy do třídy určené pouze dětem s odkladem školní docházky. Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním. Děti si v ní prohloubí návyky sebeobsluhy a hygieny, rozvinou sociální a komunikační dovednosti, utvoří hrubou i jemnou motoriku, procvičí soustředění a naslouchání, utvoří si základní matematickou představu, zlepší orientaci v čase a v prostoru a podpořen bude i jejich hudební a výtvarný projev. K tomu, aby bylo dítě do přípravné třídy zařazeno je potřeba, aby rodiče či zákonní zástupci vyplnili  žádost o zařazení dítěte a dodali doporučení poradny k zařazení do této třídy (při vyřizování odkladu školní docházky lze požádat o vystavení tohoto doporučení). 

Co je záměrem přípravné třídy?

přistupovat individuálně ke každému dítěti, zaměřit výuku na odstraňování těch nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky

připravit dítě k bezproblémovému nástupu do 1. třídy

Velmi užitečná je především pro děti:

se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním

se sníženou koncentrací pozornosti

se sníženou koordinací pohybu

 s vadou řeči

s grafomotorickými obtížemi

 se zdravotním oslabením

 

Co přípravná třída nabízí ?

 kvalitní přípravu pro vstup do základní školy

hravou a nenásilnou formu výuky

snížený počet dětí ve třídě (maximálně 15)

individuální přístup

možnost navštěvovat zájmové kroužky ve škole

možnost navštěvovat školní družinu

stravování ve školní jídelně

úzkou spolupráci s rodiči


Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné.

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo.

Tak neváhejte, v této třídě může být nejmé10 dětí, ale nejvíce 15 dětí! 

Zápis se koná ve stejný den jako zápis do 1.třídy (24. 4. 2018), kam se musíte i tak dostavit!

Mgr. Věra Dunajčíková,
ředitelka školy

12.4.2018 8:21:48 | přečteno 401x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load