ENDEFRRUPLNLSPIT

Poplatek ze psů je splatný k poslednímu březnu

Brunik

Poslední březnový den, tedy 31. března 2018, je ve Frýdlantě splatný místní poplatek ze psů. Městu Frýdlant ho platí všichni držitelé psa staršího tří měsíců, kteří mají ve městě trvalý pobyt nebo sídlo. Evidenci psů, přihlášení a odhlašování psů, vydávání evidenční známky, vyměřování poplatku dle platných předpisů a sledování jejich platby má ve své kompetenci finanční odbor Městského úřadu Frýdlant.

Sazba poplatků ročně :

1) za prvního psa 1000 Kč

2) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1500 Kč

3) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč

4) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 300 Kč

Úleva se poskytuje držiteli psa s trvalým pobytem v rodinném domě, kdy se poplatek za prvního psa snižuje o 800 Kč a za druhého a každého dalšího psa o 1200 Kč

Od poplatku se osvobozuje držitel psa, kterým je :

(1) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
(2) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
(3) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
(4) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
(5) Město Frýdlant a organizace, jejichž je zřizovatelem

Podrobnější informace naleznete zde.

12.2.2018 9:25:14 | přečteno 385x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load