ENDEFRRUPLNLSPIT

Pokračují práce na regulačním plánu v lokalitě Jiráskova

schéma vymezení území RP1

Ve spolupráci s vlastníky všech dotčených pozemků v rámci daného území pokračuje Město Frýdlant na tvorbě Regulačního plánu lokality Jiráskova. Pořízení regulačního plánu nařizuje v této cca 21 ha rozlehlé lokalitě Územní plán města, schválený v roce 2015.  

Vydáním nového územního plánu jsou dotčené pozemky vymezeny jako zastavitelné plochy. Jejich zastavění je však z hlediska nutné výstavby technické a dopravní infrastruktury podmíněno zpracováním již zmíněného regulačního plánu. Do doby jeho zpracování platí z rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje v daném území pro všechny zájemce o výstavbu v podstatě stavební uzávěra. Je tedy nezbytné, aby se dotčení vlastníci na přípravě regulačního plánu podíleli a spolupracovali na dokumentu, který danou lokalitu komplexně prověří a navrhne nejvhodnější řešení pro všechny.

Jednání k Regulačnímu plánu Jiráskova započalo v březnu minulého roku. Město Frýdlant hraje v tomto případě jakousi dvojroli. V procesu působí jako vlastník podstatné části pozemků i jako pořizovatel regulačního plánu a moderátor jeho vzniku. Město také bude vznik „Regulačního plánu Jiráskova“ v rámci podpory rozvoje města financovat z městského rozpočtu.

Aby proces probíhal co možná nejlépe, uzavřelo město smlouvu s Ing. Arch. Jiřím Plašilem z firmy SAUL, který má s pořizováním těchto dokumentů potřebnou zkušenost. Jako zhotovitel „Regulačního plánu Jiráskova“ byl vybrán v řádném výběrovém řízení.

„Město dalo regulačnímu plánu ještě přidanou hodnotu. Nechalo zpracovat geodetické zaměření celé lokality. Ve chvíli, kdy dojde ke shodě na celém území lokality se všemi vlastníky a regulační plán projedná zastupitelstvo, tak bude mít hodnotu územního rozhodnutí. To znamená, že stavebníkům ušetří jeden krok ve stavebním řízení,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

„Pozemky v lokalitě Jiráskova tvoří souvislý a velmi rozsáhlý funkční celek, který doposud není řešen z hlediska technické a dopravní infrastruktury. Proto bylo jejich vymezení v územním plánu podmíněno požadavkem dotčených orgánů, na prověření jejich detailnějšího uspořádání regulačním plánem,“ vysvětlila už dříve Zdena Prokopová, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Tento podrobnější územně plánovací dokument bude komplexním řešením dané lokality, který navrhne například podrobné funkční a prostorové uspořádání zástavby, dělení ploch na stavební pozemky, jejich napojení na komunikační síť, technickou infrastrukturu, veřejná prostranství, urbanistické řešení zástavby v návaznosti na volnou krajinu a jiné. „Během jednání budeme řešit například to, jak budou vedeny v lokalitě ulice a komunikace, jakým způsobem budou připojeny kanalizace a vodovod, budeme také jednat o vedení vysokého napětí. To nyní lokalitu poměrně znehodnocuje, protože současné nadzemní vedení má ochranné pásmo široké celkem 15 metrů. Uděláme vše proto, aby bylo ideálně uloženo do země nebo alespoň schováno do nadzemního kabelu, který ale má ochranné pásmo jen 1 metr na každou stranu. A mohl by být veden podél komunikace,“ vysvětluje starosta města.

Město má za sebou společně s vlastníky pozemků a architekty několik jednání. „Na tom posledním, které proběhlo těsně před Vánoci, jsme vlastníkům pozemků předložili takzvaný „tužkopis“. To je návrh architekta. K němu každý dostal dotazník, ve kterém se mohl do poloviny ledna k navrhovanému pojetí vyjádřit. Na základě odevzdaných dotazníků budeme následně vyhodnocovat jednotlivé požadavky vlastníků pozemků a z každým z nich jeho část zkonzultujeme,“ uzavírá Dan Ramzer. Poté bude dle něj možnosti zahájit diskusi o případných směnách pozemků.

   

15.1.2018 11:49:58 | přečteno 654x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load