ENDEFRRUPLNLSPIT

Geologické vrty i 60 milionů od vlády. Jednání kvůli Turówu mají první výsledky

Turow1

Starostové Frýdlantska, Hrádecka a Chrastavska, Liberecký kraj a vodárenské společnosti regionu dál bojují o zajištění vody pro region Frýdlantska, Chrastavska a Hrádecka. V souvislosti s plánovaným rozšiřováním a prohlubováním polského hnědouhelného dolu Turów totiž hrozí její ztráta. Zabránit rozšíření dolu přitom není z české strany reálné. Všichni zúčastnění se proto snaží udělat to jediné, co mohou – připravit se na možnou ztrátu vody i na její přivedení z jiných možných zdrojů. Neobejde se to však bez finanční pomoci státu. Také o této finanční pomoci jednali zástupci Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (FVS), Severočeské vodárenské společnosti, a.s. (SVS), Libereckého kraje a starostů oblasti v polovině dubna na pracovní skupině na ministerstvu životního prostředí.

„Během jednání na ministerstvu životního prostředí jsme na pracovní skupině zhodnotili to, co už se v souvislosti s problematikou Turówa událo. Byli jsme například informování o tom, že vláda schválila uvolnění 60 milionů korun ze státního rozpočtu na podporu projektové a inženýrské přípravy navržených opatření, které mají připraveny FVS a SVS,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Na pracovní skupině se také hovořilo o připravovaných průzkumných vrtech České geologické služby, které budou zkoumat a monitorovat, zda k úbytku spodních vod v souvislosti s těžbou na dole Turów opravdu dochází a v jaké míře. Tak, aby měla pracovní skupina v rukou nezvratný důkaz pro příští vyjednávání i přípravu opatření. „Vrtů má být celkem 25, na území od Hrádku nad Nisou až na Frýdlantsko. Každý bude od 20 do 80 metrů hluboký. Pokud vše půjde podle plánu, bude už v druhé polovině letošního roku znám vítěz soutěže na vrty a zhruba ke konci příštího roku budou známy výsledky vrtného průzkumu. K vrtům se chystá rovněž rozsáhlý průzkum geofyzikální, který také přispěje k objasnění proudění podzemních vod,“ vysvětluje RNDr. Petr Mixa z České geologické služby. Jak konkrétně budou vrty úbytek spodních vod monitorovat, vysvětlí Česká geologická služba na veřejném setkání, které je plánováno ve Frýdlantě na sklonku léta.

Další informace, kterou zúčastnění na ministerstvu životního prostředí během jednání pracovní skupiny získali, se týkala studie EIA, posuzující vliv rozšiřování důlní činnosti na životní prostředí. „Tady jsme uvízli na mrtvém bodě. Dokument se od polské strany nadále nedaří získat. Nemáme se tedy při našem jednání o co konkrétního opřít,“ dodává starosta s tím, že to už je úkol pro čelní představitele našeho státu. „Naše odborné úkoly jsou zadány, pracujeme na všem, co nám může pomoci. Nicméně pořád jsou tady politické úkoly. Mezi ty patří například získat od vlády další peníze na nutná opatření. Protože jen jejich projektové přípravy přijdou podle našich odhadů na 150 milionů korun. Ty peníze od státu musíme získat, tady u nás nejsou, i když Liberecký kraj už investoval do rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce 30 milionů a dalších 5 milionů do pořízení dokumentace k územnímu rozhodnutí pro Hrádecko a Frýdlantsko. Nicméně financí bude potřeba mnohonásobně více. My je budeme žádat po vládě a vláda je povinna je žádat po polské straně,“ uzavírá Dan Ramzer.  
24.4.2018 12:53:09 | přečteno 1364x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load