ENDEFRRUPLNLSPIT

Frýdlantské školy dostanou specializovanou přírodovědnou učebnu

Moderní odbornou učebnu pro výuku přírodovědných předmětů začne letos budovat Frýdlant v prostorách základní školy v Husově ulici. Sloužit bude především k výuce fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Její součástí bude moderní multimediální vybavení a také vybavení pro praktické pokusy. Vybudování učebny, její vybavení čítající i žákovské sady pro pokusy a investice do bezbariérovosti objektu přijdou na zhruba 14 milionů a 500 tisíc korun. Většinu nákladů, konkrétně 12 milionů a 700 tisíc korun, pokryje Město z dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

„Základní škola je ve Frýdlantě tvořena třemi samostatnými pracovišti v ulicích Purkyňova, Husova a Bělíkova. Žádné z nich ale zatím odbornou učebnou pro výuku přírodovědných předmětů nedisponuje. Žáci se tak tyto předměty učí ve svých třídách, které ale nemají ani potřebné vybavení, ani zázemí pro realizaci takzvaného badatelského způsobu výuky. Tedy takového, během kterého si nejprve realizují pokus, získají povědomí o daném jevu, a až poté ho spojují s teorií nebo si pokusem potvrzují teoretické teze,“ říká starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.

Město žádalo o dotaci na přírodovědnou učebnu už loni, úspěšné bylo ale až letos. Práce na přestavbě prostor začnou v srpnu, hotové budou zhruba v červnu příštího roku. Děti začnou novou přírodovědnou učebnu využívat od příštího školního roku, tedy od září 2019.

„V učebně chceme klást důraz na skupinovou práci, během které žáci realizují zadané pokusy samostatně a pedagog je při jejich práci jen odborným dozorem. Chceme v ní také zkonstruovat několik stálých expozic – pokusů, ke kterým budou žáci v průběhu výuky docházet. Půjde zejména o pokusy dlouhodobého průběhu, pokusy k pozorování či pokusy složité na jejich konstrukci, jako je třeba fotosyntéza rostlin, mikroklima terária či akvária, Van de Graaffův generátor nebo Faradayova klec,“ vysvětlila už dříve ředitelka ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Mgr. Věra Dunajčíková.

Přírodovědná učebna bude určena především žákům 2. stupně všech tří pracovišť pro praktickou výuku předmětů fyzika, biologie, chemie, zeměpis. „Nicméně využívána bude i žáky 1. stupně k projektové výuce předmětů prvouka, přírodověda a vlastivěda,“ doplnila ředitelka.

Učebnu chce Město Frýdlant vybudovat v suterénních prostorách základní školy v Husově ulici. „Naším záměrem je, aby byla bezbariérová a přístupná i těm, kteří mají nějaký handicap. Proto jsme společně vybrali jako nejvhodnější prostory bývalou kotelnu a uhelnu v suterénu školy v Husově ulici, ve kterých mohou být nároky bezbariérovosti splněny bez nutnosti dalších velkých investic,“ dodává starosta města Dan Ramzer.

Do celkových nákladů na vznik nové učebny je pak nutné připočítat také poměrně vysokou částku na vytvoření bezbariérového prostředí ve škole. „Součástí úprav suterénu tak bude bezbariérová úprava celé poměrně dlouhé chodby vedoucí od vstupu do školy k učebně. Bezbariérové bude i parkoviště u školy, stejně jako vstup do ní. Další část financí pak půjde na nákup takzvaného schodolezu, který přijde na zhruba 350 tisíc korun. Díky němu se člověk s handicapem dostane po celé budově školy i bez výtahu,“ vysvětluje vedoucí investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant Bc. Zdena Ubiasová.

Projekt „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu“, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003911 je financován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzvy č. 47 – Infrastruktura základních škol a z rozpočtu města Frýdlant.

logo dotazník, obrázek se otevře v novém okně

16.5.2018 9:58:25 | přečteno 586x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load