ENDEFRRUPLNLSPIT

Frýdlant vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele školy

frydlant znak 2007 maly

Město Frýdlant vyhlašuje ikona souborukonkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, s předpokládaným nástupem 1. srpna 2018. Přihlášky lze odevzdávat nejpozději do 18. dubna 2018 do 12.00 hodin. 

VYHLÁŠENÍ KONKURZU NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE/ŘEDITELKY

Rada města Frýdlant na základě § 166 odst. 2) Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a na základě usnesení Rady města Frýdlant č. 2308/2018 ze dne 19. března 2018 vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky:

Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace,

s předpokládaným nástupem 1. srpna 2018

Požadavky pro výkon ředitele/ředitelky školy:

Vzdělání, praxe a další předpoklady podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a znalost školských předpisů.

K přihlášce přiložte:

- Úředně ověřené kopie o dosaženém vzdělání

- Potvrzení o průběhu zaměstnání uchazeče potvrzené posledním zaměstnavatelem

- Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon ředitele/ředitelky školy ne starší než 3 měsíce

- Strukturovaný životopis

- Koncepci rozvoje školy ne delší jak 4 strany formátu A4

- Výpis z evidence z Rejstříku trestů ne starší jak 3 měsíce a Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Příjem přihlášek osobně nebo poštou nejpozději do 18. dubna 2018 do 12h na adresu: Městský úřad Frýdlant, podatelna, k rukám Andrey Kaplanové, náměstí T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant. Na obálku uveďte: „KONKURZ – ŠKOLA – NEOTVÍRAT“.

Případné dotazy na telefonu + 420 488 886 104

27.3.2018 15:31:05 | přečteno 1385x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load