ENDEFRRUPLNLSPIT

Frýdlant se pokusí v dražbě koupit bývalý areál Slezanu

Slezan 16

Záměr zapojit se do dražby bývalého areálu Slezanu Frýdek – Místek, a.s. odsouhlasili ve středu 13. června 2018 na svém pravidelném zasedání zastupitelé města Frýdlant. Město bude ve veřejné dražbě zastupovat najatá advokátní kancelář.

„Vyvolávací cena areálu bývalé tiskárny textilu o rozloze zhruba 105 000 m² je 3 miliony a 500 tisíc korun. Zastupitelé schválili složení dražební jistiny, která je nezbytná k účasti na dražbě. Její termín ale zatím neznáme,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

„Pro město je odkup areálu bývalé Tiby a později Slezanu Frýdek – Místek jedinečnou příležitostí. Areál je kompletně zasíťovaný, jsou tam přípojky na elektrickou energii, vodu, veřejnou kanalizaci a také na plyn. Pořizovací náklady nejsou nikterak vysoké a možností, jak tento prostor využít ve prospěch města je řada,“ vysvětluje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Frýdlant by do areálu bývalého Slezanu mohl například přemístit sběrný dvůr FCC, který nyní funguje v Raisově ulici. „Sběrný dvůr je v současné době v aktivní záplavové zóně vodního toku Řasnice. Buňky v něm mají stavební povolení k umístění jen do února 2019, takže musíme stejně řešit, kam sběrný dvůr přesuneme. Jeho vytvoření v areálu bývalého Slezanu by tak bylo ideálním řešením,“ podotýká starosta Frýdlantu.

 V areálu bývalého Slezanu by pak mohla být také například komunitní kompostárna, nabízí se i využití pozemků pro budoucí rozvoj města nebo podporu podnikání, vhodný je i k ukládání a třídění zeminy z výkopů při investičních akcích města. „Při větších akcích musí město platit za skládkovné výkopů. Jsou to řádově sta tisíce až miliony korun, které bychom v případě uložení výkopů v tomto areálu ušetřili. Použít bychom přitom zeminu mohli například i na srovnání terénu v něm,“ vysvětluje Jiří Stodůlka.

 V areálu bývalého Slezanu by pak mohly vzniknout i zóny určené k rekreaci a trávení volného času. „Tyto zóny je možné vybudovat v místě, které je jinak kvůli aktivní inundaci (při povodni tam proudí voda) pro jiné stavby nevhodné. Jde přibližně o 15% daného území v blízkosti řeky Smědé,“ říká starosta Dan Ramzer. Na ostatních místech areálu je možné stavět.

Problémem není ani ekologická zátěž, o které se spekulovalo. „Máme k dispozici dvě analýzy, ze kterých vyplývá, že míra zatížení není havarijní. Není tedy nutná ani demolice budov z ekologických důvodů a na základě rozborů bylo zjištěno, že míra kontaminace nepředstavuje významná rizika pro lidské zdraví,“ doplňuje starosta.

 Odkup bývalého areálu Slezanu je výhodný i kvůli kanalizačnímu přivaděči na čistírnu odpadních vod, kterou Frýdlant vlastní a který vede přes celý areál.

 V případě, že Frýdlant v dražbě uspěje, se bude snažit na budoucí využití získat dotace, které jsou vypsány a to podle rozhodnutí příštího zastupitelstva o využití areálu. Dotaci by mohl získat například na regeneraci brownfieldu nebo na realizaci sběrného dvoru.

15.6.2018 8:32:07 | přečteno 932x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load