ENDEFRRUPLNLSPIT

Den IZS letos ozvláštnilo předávání medailí města Frýdlant a policie

Den IZS_28

Tradiční Den IZS připravil v pátek 14. září 2018 ve Frýdlantu ve spolupráci s městem Frýdlant a Policií ČR Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant. Přestože na něm byly opět k vidění jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému a připraveny byly i ukázky zásahů, v něčem se lišil. Jeho součástí bylo totiž slavnostní předávání vyznamenání města Frýdlant a Policie ČR členům jednotlivých složek. Předávání vyznamenání se konalo u příležitosti letošního 150. výročí Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant, jehož oslavy tím započaly a pokračovaly i v sobotu 15. září 2019 po celý den především v hasičské zbrojnici v Okružní ulici. 

První část programu Dne IZS patřila odměňování příslušníků IZS a Armády ČR městem Frýdlant a Policií ČR u příležitosti oslav 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant. Město Frýdlant přitom medailemi vyznamenávalo vůbec poprvé. Celkem bylo uděleno 29 medailí prvního, druhého a třetího stupně. 

Konkrétní vyznamenaní:

Medaile města Frýdlant III. stupně
Za spolupráci s městem Frýdlant v rámci činností Integrovaného záchranného systému

plukovník Mgr. Kurt Malina - vedoucí územního odboru Liberec Policie ČR
Mgr. Pavel Finkous – zástupce ředitele městské policie Liberec
Pavel Weiss – strážník městské policie Liberec

Medaile města FRÝDLANT II. stupně
Za dlouhodobou spolupráci s městem Frýdlant v rámci činností IZS

Plukovník Mgr. Pavel Bartoš – náměstek ředitele pro vnější službu krajského ředitelství policie  Libereckého kraje
Nadporučík Bc. Josef Kepr – vedoucí obvodního oddělení Frýdlant Policie ČR
Nadporučík Pavel Jáchim – vrchní inspektor z obvodního oddělení Frýdlant Policie ČR
Nadporučík ve výslužbě Josef Košek

Medaile města Frýdlant II. stupně
Za dlouhodobou práci pro město Frýdlant v jednotce SDH Frýdlant

Josef Šperl, DiS.
Zdeněk Průša – starosta SDH Frýdlant
Pavel Pažout
Bc. Stanislav Socha – velitel Jednotky SDH Frýdlant

Medaile města Frýdlant I. stupně

Za zásluhy a dlouhodobou práci pro město Frýdlant ve sboru a jednotce SDH Frýdlant

Josef Kokta st.
Jiří Janovský
Miroslav Vrátný
Miroslav Kubát
Zdeněk Němec
Zdeněk Hrouda
Antonín Gittler
Jiří Čečatka st.

Medaile města Frýdlant I. stupně
Za dlouhodobou mezinárodní spolupráci se sborem a jednotkou SDH Frýdlant

Willy Welkisch – SDH Berlín

Medaile města Frýdlant I. stupně
Za dlouhodobou spolupráci s městem Frýdlant v rámci činností Integrovaného záchranného systému

Plukovník Mgr. Vladislav Husák – ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje
Plukovník Ing. Karel Navrátil – velitel 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, Armády ČR
Plukovník Ing. Luděk Prudil – ředitel Hasičského záchranného sboru LK
Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel Městské policie Liberec
Brigádní generál Ing. Roman Hlinovský – ředitel Hasičského záchranného sboru hlavního města Praha
Plukovník Ing. Miroslav Brázda – ředitel Krajského vojenského velitelství Liberec Armády ČR

Medaile města Frýdlant I. stupně

Za záchranu lidského života

Oto Pavlík
Miroslav Žebro
Kamil Socha

Následovalo předávání vyznamenání policejního prezidenta České republiky, které získalo celkem 87 policistů. 

Na závěr slavnostního ceremoniálu pak proběhlo dekorování praporů jednotlivých složek IZS stuhou města Frýdlant a také praporu SDH Frýdlant stuhou Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Ten stuhu na prapor udělil vůbec poprvé ve své historii. 

Celý ceremoniál doprovázela živá Hudba hradní stráže a Policie České republiky.  

„Předávání medailí města Frýdlant jsme připravili u příležitosti 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Frýdlantu. Je to výročí velmi významné, protože i hasiči jsou pro naše město nesmírně významní. Jako spolek přečkali koloběh a kolotoč dějin, přesahující tři století a dvě světové války. Museli ustát změny uspořádání státu od C. a K. Rakousko-Uherského mocnářství přes první republiku, dvě totality, nelehkou dobu odsunu Němců, nadechnutí Pražského jara, pásy sovětských tanků v srpnu 1968, k sametové revoluci v roce 1989, rozpadu Československa až do doby dnešního, doufejme už napořád svobodného a demokratického uspořádání naší České republiky. Děkuji všem hasičům, minulým i současný, za práci, kterou pro město vykonávají. Nesmírně si jí vážím a doufám, že tu sbor pro nás všechny ještě minimálně dalších 150 let bude,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Po oficiální části se pak rozběhl klasický Den IZS. Po obvodu náměstí byly rozmístěny vozy techniky jednotlivých složek IZS, které si postupně prohlíželi všichni návštěvníci Dne IZS 2018. K vidění byla technika profesionálních i dobrovolných hasičů, vojáků, zdravotních či vodních záchranářů nebo městské i státní policie. Nechyběl ani Tým silniční bezpečnosti nebo četnická pátrací stanice. Diváky bavily i jednotlivé ukázky složek IZS. „Návštěvníci byli svědky vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla, kterého se ujala jednotka našeho frýdlantského sboru, následovala ukázka práce psovodů Policie ČR a toho, co dokáže speciální hasící a řezací zařízení Kobra. Kromě toho si mohli lidé na náměstí také prohlédnout veteránská auta hasičů, která byla takovou pozvánkou na sobotní oslavy 150. výročí našeho sboru,“ vysvětluje velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Frýdlant Stanislav Socha.

Právě zařízení Kobra patří u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje mezi jedno z nejnovějších. „Toto zařízení je speciální v tom, že umí jednak hasit, ale dostane se i přes překážky a to i velmi silné. Díky vysokému tlaku vody a přidanému abrazivu dokáže prorazit i beton. Typickým příkladem, kdy je v praxi využíván, je situace, kdy v nějakém objektu hoří, ale hrozí v něm také nebezpečí výbuchu. Pro hasiče by bylo velmi nebezpečné, aby do takového objektu šli a hasili uvnitř, nicméně je potřeba vnitřek ochlazovat a hasit. Díky tomuto zařízení mohou nyní hasiči zůstat chránění stěnou, do které si vytvoří prostup, do něhož posílají vysoce rozptýlenou vodu. Tím zároveň hasí a celý prostor chladí a to z bezpečného místa,“ vysvětluje ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje pluk. Ing. Luděk Prudil.

Den IZS skončil na náměstí T. G. Masaryka kolem jedné hodiny odpolední. Navštívily ho stovky lidí.

Den IZS 2018

Den IZS_1

Den IZS_1

 
Den IZS_2

Den IZS_2

 
Den IZS_3

Den IZS_3

 
Den IZS_4

Den IZS_4

 
Den IZS_5

Den IZS_5

 
Den IZS_6

Den IZS_6

 
Den IZS_7

Den IZS_7

 
Den IZS_8

Den IZS_8

 
Den IZS_9

Den IZS_9

 
Den IZS_10

Den IZS_10

 
Den IZS_11

Den IZS_11

 
Den IZS_12

Den IZS_12

 
Den IZS_13

Den IZS_13

 
Den IZS_14

Den IZS_14

 
Den IZS_15

Den IZS_15

 
Den IZS_16

Den IZS_16

 
Den IZS_17

Den IZS_17

 
Den IZS_18

Den IZS_18

 
Den IZS_19

Den IZS_19

 
Den IZS_20

Den IZS_20

 
Den IZS_21

Den IZS_21

 
Den IZS_22

Den IZS_22

 
Den IZS_23

Den IZS_23

 
Den IZS_24

Den IZS_24

 
Den IZS_25

Den IZS_25

 
Den IZS_26

Den IZS_26

 
Den IZS_27

Den IZS_27

 
Den IZS_28

Den IZS_28

 
Den IZS_29

Den IZS_29

 
Den IZS_30

Den IZS_30

 
Den IZS_31

Den IZS_31

 
Den IZS_32

Den IZS_32

 
Den IZS_33

Den IZS_33

 
Den IZS_34

Den IZS_34

 
Den IZS_35

Den IZS_35

 
Den IZS_36

Den IZS_36

 
Den IZS_37

Den IZS_37

 
Den IZS_38

Den IZS_38

 
Den IZS_39

Den IZS_39

 
Den IZS_40

Den IZS_40

 
Den IZS_41

Den IZS_41

 
Den IZS_42

Den IZS_42

 
Den IZS_43

Den IZS_43

 
Den IZS_44

Den IZS_44

 
Den IZS_45

Den IZS_45

 
Den IZS_46

Den IZS_46

 
Den IZS_47

Den IZS_47

 
Den IZS_48

Den IZS_48

 
Den IZS_49

Den IZS_49

 
Den IZS_50

Den IZS_50

 
Den IZS_51

Den IZS_51

 
Den IZS_52

Den IZS_52

 
Den IZS_53

Den IZS_53

 
Den IZS_54

Den IZS_54

 
Den IZS_55

Den IZS_55

 
Den IZS_56

Den IZS_56

 
Den IZS_57

Den IZS_57

 
Den IZS_58

Den IZS_58

 
Den IZS_59

Den IZS_59

 
Den IZS_60

Den IZS_60

 
Den IZS_61

Den IZS_61

 
Den IZS_62

Den IZS_62

 
Den IZS_63

Den IZS_63

 
Den IZS_64

Den IZS_64

 
Den IZS_65

Den IZS_65

 
Den IZS_66

Den IZS_66

 
Den IZS_67

Den IZS_67

 
Den IZS_68

Den IZS_68

 
Den IZS_69

Den IZS_69

 
Den IZS_70

Den IZS_70

 
Den IZS_71

Den IZS_71

 
Den IZS_72

Den IZS_72

 
Den IZS_73

Den IZS_73

 
Den IZS_74

Den IZS_74

 
Den IZS_75

Den IZS_75

 
Den IZS_76

Den IZS_76

 
Den IZS_77

Den IZS_77

 
Den IZS_78

Den IZS_78

 
Den IZS_79

Den IZS_79

 
Den IZS_80

Den IZS_80

 
Den IZS_81

Den IZS_81

 
Den IZS_82

Den IZS_82

 
Den IZS_83

Den IZS_83

 
Den IZS_84

Den IZS_84

 
Den IZS_85

Den IZS_85

 
Den IZS_86

Den IZS_86

 
Den IZS_87

Den IZS_87

 
Den IZS_88

Den IZS_88

 
Den IZS_89

Den IZS_89

 
Den IZS_90

Den IZS_90

 
Den IZS_91

Den IZS_91

 
Den IZS_92

Den IZS_92

 
Den IZS_93

Den IZS_93

 
Den IZS_94

Den IZS_94

 
Den IZS_95

Den IZS_95

 
Den IZS_96

Den IZS_96

 
Den IZS_98

Den IZS_98

 
Den IZS_97

Den IZS_97

 
 
17.9.2018 13:15:09 | přečteno 3063x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load