ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis do základní a mateřské školy pro školní rok 2017/2018

zápis 1

Od nadcházejícího školního roku 2017/2018 není už zimní období spjato se zápisy dětí k povinné školní docházce. Poslední novela školského zákona ve znění účinném od 1. ledna 2017, posunula zápisy do měsíce dubna. V naší škole proběhne oficiální zápis 25. dubna 2017, podáním žádosti o přijetí k povinné školní docházce zákonným zástupcem. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. Tento termín zápisu je závazný pro splnění povinnosti zákonného zástupce zapsat své dítě do školy. Zde se nevyžaduje přítomnost dítěte, jedná se o formální zápis s informacemi pro rodiče. Pokud se rodič v termínu nemůže dostavit ze závažných důvodů, bude mít možnost do konce dubna podat žádost na ředitelství školy. 

Zápis formou motivace dítěte pro vstup do školy, proběhne nově na každém pracovišti naší školy v termínu:

3. 4. na pracovišti v ulici Bělíkova
4. 4. na pracovišti v ulici Husova
5. 4. na pracovišti v ulici Purkyňova

V těchto termínech se můžete dostavit na kterékoliv pracoviště (případně na všechny) s dítětem, pro které je zápis hlavně motivací nástupu do školy. Účast na těchto dnech není povinná, ale umožňuje seznámení dítěte se školou, učitelkami.

Podrobné informace o průběhu a času konání budou zveřejněny na webu školy (www.zsazusfrydlant.cz), v mateřských školách a ve školní vývěsce u pošty během března.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pro rodiče, kteří odklad zvažují, to znamená, že by pedagogicko-psychologickou poradnu či speciální pedagogické centrum měli s dítětem navštívit co nejdříve. Doporučující posouzení by měla být ředitelce školy doručena do 30. dubna. O odkladech by mělo být rozhodnuto do doby uskutečnění zápisů k předškolnímu vzdělávání (ty budou nově probíhat v období od 2. do 16. května).

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce
o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Od školního roku 2017/2018 je totiž pro pětileté děti (až do zahájení povinné školní docházky) předškolní vzdělávání povinné.

Další významnou změnou je, že od školního roku 2017/2018 lze do přípravné třídy zařadit pouze děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (tj. děti šestileté a starší). Do přípravné třídy základní školy bude moci být zařazeno dítě, jemuž bude povolen odklad a současně bude předpoklad, že zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj.

Zápis do mateřské školy zahájíme dnem „otevřených dveří“ dne 3. května, kdy se rodiče s dítětem mohou dostavit do kterékoliv školky v našem městě, kde získají informace o zařízení a formuláře pro zápis. Zápis do mateřské školy proběhne 10. května podáním žádosti zákonného zástupce o přijetí ke vzdělávání. Podmínkou žádosti je osvědčení lékaře o zdravotním stavu a očkovacím schématu dítěte.

Mgr. Věra Dunajčíková
ředitelka ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant


6.3.2017 9:02:00 | přečteno 1154x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load