ENDEFRRUPLNLSPIT

Základní uměleckou školu čeká stěhování, současné prostory nevyhovují

ZUŠ

Stěhování čeká v blízké budoucnosti umělecké obory Základní umělecké školy ve Frýdlantě, která je součástí ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant. Z nevyhovujících prostor v Nádražní ulici by se měla výuka uměleckých oborů přestěhovat do staré budovy základní školy T. G. Masaryka v Bělíkově ulici. Záměr už v minulém roce posvětilo zastupitelstvo města. V současné době se začíná pracovat na architektonické studii nových prostor.  

„Budova v Nádražní ulici, ve které probíhá výuka Základní umělecké školy už desetiletí, je již značně nevyhovující. Citelně zde například chybí malý koncertní sál nebo prostory pro zkoušky orchestrů, pěveckých sborů či výuku hudební nauky a literárně dramatického souboru. Také technický stav budovy je špatný. Rozvody vody a stará elektroinstalace vyžadují rekonstrukce, některé třídy jsou nepoužitelné pro výuku. Výtvarné obory se už dokonce musely do nových prostor přestěhovat, protože vlhké a plísní sužované sklepní prostory prostě další výuku neumožňovaly,“ říká zástupce ředitelky školy pro Základní uměleckou školu Vladimír Hrdina. Nově se tedy děti výtvarným oborům učí v prostorách základní školy T. G. Masaryka v Bělíkově ulici, které byly v současné době nevyužité. „Prostory jsme v minulých letech nechali opravit, mají například nová okna. Během rekonstrukce mateřských škol Frýdlantu jsme je totiž využívali jako provizorium, ve kterém děti pohodlně přečkaly období, kdy se na jejich školce pracovalo,“ vysvětluje starosta Frýdlantu Dan Ramzer předchozí využití prostor.

V minulém roce proběhly první přípravné práce na nové využití budovy. Letos se připravuje projektová architektonická studie, která bude podkladem pro výběrové řízení na projektanta stavebních prací. „Máme za sebou třetí setkání s ředitelkou školy Mgr. Věrou Dunajčíkovou, jejím zástupcem pro Základní uměleckou školu Vladimírem Hrdinou a inženýrem architektem Ladislavem Davidem a lidmi z jeho kanceláře. Na společných jednáních jsme hledali, jaké bude nejvhodnější uspořádání prostor, kde bude nejlepší místo pro konkrétní obory, kudy bude řešen vstup nebo kde budou šatny. Vyřešit také chceme prostor před školou, kde se nachází pamětní deska T. G. Masaryka, která je v současné době trochu pozapomenutá,“ doplňuje starosta Frýdlantu.

„Stěhování do nových prostor v Bělíkově ulici vítáme i z dalšího důvodu. Umístěním doprostřed největšího sídliště ve Frýdlantu odpadne řadě žáků cesta do „Zušky“ přes celé město,“ uzavírá Vladimír Hrdina.

V příštím roce vypíše Město Frýdlant výběrové řízení na projektanta prostoru. Jakou prioritou bude stěhování ZUŠ do nových prostor poté, už bude rozhodovat nové zastupitelstvo města.   

15.12.2017 14:57:28 | přečteno 702x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load