ENDEFRRUPLNLSPIT

Začala rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce

zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 4

Po letech příprav začala v Bílém Potoce nezbytná rekonstrukce úpravny vody. Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (FVS) se na akci za 214 503 206 korun podařilo získat dotaci více než 126 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí. Částkou 30 milionů korun na ni pak přispěl dotací z Fondu ochrany vod i Liberecký kraj. Zbylé peníze na akci získá FVS z úvěru. 

Práce na projektu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý potok“, jehož registrační číslo je  CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001175 začaly 30. června 2017. Probíhat budou 18 měsíců. „Z původní úpravny vody zůstanou vlastně jen čtyři holé zdi. Všechno ostatní bude nové, včetně technologie. Dojde také k navýšení kapacity úpravny a objemu akumulačních nádrží,“ říká ředitel FVS Ing. Petr Olyšar. Původní úpravna vody nesplňovala technické parametry. „Při přívalových nebo delších deštích nedokázala vyřešit problém se zákalem vody v Hejnicích, Raspenavě a okolních obcích. Nová technologie to díky účinnějšímu filtru zvládne,“ doplnil Olyšar.

Zhotovitelem stavby je sdružení firem Syner VHS Vysočina, a.s. a Syner s.r.o.

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. připravovala projekt na rekonstrukci úpravny vody v Bílém Potoce už před ničivou povodní v roce 2010. „Podařilo se nám na ní dokonce získat v roce 2010 dotaci ze stejného evropského fondu jako tentokrát. Po povodni se ale FVS, stejně jako prakticky všechny obce Frýdlantska, vydala kvůli odstraňování škod z peněz a nebyli jsme schopni spolufinancovat akci vlastním podílem. Projekt byl proto na několik let pozastaven,“ vysvětluje předseda představenstva FVS Ing. Dan Ramzer. 

Rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce je nezbytná nejen kvůli kvalitě vody pro více než 10 tisíc obyvatel Hejnic, Raspenavy a okolních obcí, ale také kvůli přípravě opatření v souvislosti s chystaným rozšířením a prohloubením polského povrchového hnědouhelného dolu Turów. Reálně totiž hrozí na české straně hranice úbytek povrchové i podzemní vody. Opatření, které jsou kvůli nebezpečí úbytku vody na Frýdlantsku po rozšíření a prohloubení dolu Turów připravena, už s rekonstruovanou a novou technologií vybavenou úpravnou vody v Bílém Potoce počítají.

Projekt „Rekonstrukce úpravny vody Bílý potok“, registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001175 je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

loga úpravna vody BP, obrázek se otevře v novém okně

ÚV Bílý Potok   vizualizace, obrázek se otevře v novém okně

vizualizace budoucí podoby úpravny vody v Bílém Potoce

zahájení rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce

zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 1

zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 1

 
zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 2

zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 2

 
zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 3

zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 3

 
zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 4

zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 4

 
zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 5

zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 5

 
zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 6

zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 6

 
zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 7

zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 7

 
zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 8

zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 8

 
zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 9

zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 9

 
zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 10

zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 10

 
zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 11

zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 11

 
zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 12

zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 12

 
zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 13

zahájení rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 13

 
 
12.7.2017 14:31:40 | přečteno 2131x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load