ENDEFRRUPLNLSPIT

V Raspenavě slouží hasičům nový ohňový polygon

Nové výcvikové zařízení má od úterý 6. června 2017 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Jde o ohňový polygon, který bude sloužit primárně pro výcvik profesionálních hasičů a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje, sekundárně pak příslušníkům Policie ČR a zaměstnancům ZZS Libereckého kraje.

Hasiči ve výcvikových zařízeních získají v rámci odborné přípravy cenné praktické zkušenosti a dovednosti, které nelze vštípit jen teorií na učebně. V ohňových polygonech lze přímo pozorovat dynamické jevy u požáru jako rollover - žíhavé plameny, flashover - celkové vzplanutí v uzavřeném prostoru či backdraft - výbušné hoření. Hasiči se s těmito efekty mohou setkat při požárech uvnitř objektu jako jsou například sklepní prostory, byty, garáže. Nácvik bezpečného pohybu v zakouřeném prostředí a správné taktiky může v exponované chvíli hasiči zachránit život. 

Do této doby navštěvovali příslušníci HZS Libereckého kraje polygony ve Vysokém Mýtě a ve Zbirohu. Díky novému výcvikovému zařízení v Raspenavě zacílí tato odborná příprava i na jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, což v minulosti nebylo z kapacitních důvodů úplně možné. Plánovaná roční prostupnost zařízení při výcviku je odhadována na 384 hasičů, tj. minimálně 32 výcviků za kalendářní rok.

Výcvikové zařízení v Raspenavě je vybudováno z přepravních kontejnerů po vzoru již fungujících výcvikových polygonů. Kontejner je založen na principu spalování tuhých paliv (čisté dřevo). První etapa výstavby byla realizována v roce 2016 pořízením základního modulu I, v roce 2017 došlo k úpravě zpěvně plochy a k oplocení. Stavbu za necelých 1.450.000 Kč realizoval HZS Libereckého kraje z účelové investiční dotace Libereckého kraje. Do budoucna by HZS Libereckého kraje chtěl stávající ohňový polygon rozšířit o modul II (byt, patro, schodiště). Třetí etapa by pak přinesla zázemí pro plnohodnotnou odbornou přípravu jednotek požární ochrany Libereckého kraje formou dostavby stanice Raspenava, kde by vznikla odpovídající učebna pro frekventanty, špinavé a čisté šatny, sociální zázemí a garážové stání pro techniku a vybavení potřebné k výcviku.

polygon foto, obrázek se otevře v novém okně

HZS LK, Mgr. Zdenka Štrauchová, Foto: Požáry.cz
Rozsáhlou fotogalerii ze slavnostního uvedení do provozu i ukázky fungování najdete zde.

7.6.2017 12:20:28 | přečteno 504x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load