ENDEFRRUPLNLSPIT

Policie ČR hledá v kraji nové posily

nábor policie

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje přijímá do služebního poměru nové uchazeče. Zájem má především o ženy a muže, kteří žijí v Libereckém kraji, a kteří vnímají práci policisty jako své celoživotní poslání.   

Základní podmínky pro přijetí do služebního poměru:

 • občanství České republiky
 • věk nad 18 let
 • bezúhonnost
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • fyzickou, zdravotní a osobní způsobilost k výkonu služby
 • není členem politické strany nebo politického hnutí
 • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost
V praxi to znamená:
 • Bezúhonnost je řešena zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů“ v § 14. Prokazuje se opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Policie ČR, která je dál oprávněna k tomu, aby v rámci přijímacího řízení využívala vlastní evidence a evidence Ministerstva vnitra ČR k ověřování údajů o uchazeči. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by nebyl odsouzen. V případě jednání, které je v rozporu s požadavky kladenými na policistu, posuzuje konkrétní situaci služební funkcionář a ten  s konečnou platností rozhoduje, zda byla splněna podmínka bezúhonnosti.
 • Minimální stupeň vzdělání - nejméně ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.
   
 • Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího řízení, jehož součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena policejním lékařem a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením.
A co nabízíme?
 • jistotu zaměstnání
 • možnost profesního růstu
 • celoživotní vzdělávání
 • garanci trvalého příjmu
Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent (TT 02) se zařazením na odděleních hlídkové služby, obvodním oddělení nebo dopravním inspektorátu.
V případě, že splňujete zákonem dané podmínky, váš zdravotní stav je dobrý a chtěli byste vykonávat práci u jedné z prestižních bezpečnostních složek České republiky, kontaktujte naše personální oddělení. A to buď e-mail: krpl.op@pcr.cz, nebo telefonicky  -  974 461 405. Informace pro uchazeče: možnosti uplatnění v Polici České republiky naleznete zde.

MÁTE ZÁJEM PRACOVAT U POLICIE ČR A CHCETE VĚDĚT VÍC?
NEMUSÍTE NIKAM VOLAT, STAČÍ VYPLNIT TENTO KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

nábor policie 2017, obrázek se otevře v novém okně
5.6.2017 9:23:54 | přečteno 923x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load