ENDEFRRUPLNLSPIT

Pesticidy v pitné vodě? Na Frýdlantsku vyřešeno

voda, autor: Martina Petrášková

V poslední době se především na internetu řeší kvalita podzemní vody z hlediska obsahu pesticidů, pocházejících z činnosti člověka v krajině. Jak je tomu u nás na Frýdlantsku?  Povinností provozovatele veřejného vodovodu, kterým je u nás Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (FVS), je monitorování kvality dodávané pitné vody a sledování, zda je v souladu s platnou legislativou. Jedním z parametrů, na které se upíná pozornost, je možný výskyt a případný obsah pesticidů ve zdrojích pitné vody. Limit pro obsah pesticidů dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. je stanoven na 0,5 µg/l. Na Frýdlantsku není ani u jednoho ze zdrojů podzemní vody překročen. 

Už v roce 2012 provedla FVS rozsáhlé monitorování vybrané skupiny jednotlivých pesticidů (sledováno je 145 typů) ve všech zdrojích pitné vody na Frýdlantsku. U naprosté většiny zdrojů se nepotvrdilo ani stopové množství těchto látek, v Dětřichovském vrtu byl zaznamenán výskyt deshetyl – atrazinu hluboko pod stanoveným limitem pro jednotlivé pesticidy 0,03 µg/l (max. limit je stanoven na 0,1 µg/l). Jediným zdrojem, ve kterém byl potvrzen trvalý výskyt pesticidu desethyll atrazin, byly vrty ve Frýdlantu. Hodnoty občas překročily stanovený limit 0,1 µg/l, vždy však jen o setiny (např. 0,13 µg/l). I přes toto nepatrné překročení stanovených limitů přistoupila FVS  v roce 2014 k opatření, které i stopové množství pesticidních látek ve vodě spolehlivě odstraňuje. A sice k instalaci filtrů s aktivním uhlím, které jsou velmi účinné. V současné době proto lze s jistotou konstatovat, že pesticidní látky se v pitné vodě dodávané veřejným vodovodem na Frýdlantsku nevyskytují. 

4.10.2017 8:36:15 | přečteno 333x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load